Innehållspublicerare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i april 2022

Servicemeddelande - Systemutvecklare Skrivet 26.4.2022 Alla servicemeddelanden

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

1.4: I Kanta-tjänsterna kan förekomma korta avbrott

Tid: 1.4.2022 kl. 17.00–18.30

På grund av serviceåtgärder i Valviras tjänsten kan det förekomma ett kort avbrott i följande Kanta-tjänster:

 • Kelain
 • Valviras roll- och attributdatatjänst

I patientdatasystemet kan avbrottet påverka utfärdandet av recept, om läkemedelsförskrivaren har begränsningar i sina yrkesrättigheter.

I så fall försök använda tjänsten på nytt om en stund.

3.4: I Kanta-tjänsterna kan förekomma korta avbrott

Tid: 3.4.2022 kl. 2.30-6.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma korta avbrott i tjänster:

 • Kelain
 • Utskrift av EU:s coronaintyg från patientdatasystemet eller den nationella utskrifts- och registreringstjänsten.

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

10.4: I Kanta-tjänsterna kan förekomma korta avbrott

Tid: 10.4.2022 kl. 2.30-6.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma korta avbrott i tjänster:

 • Kelain
 • Utskrift av EU:s coronaintyg från patientdatasystemet eller den nationella utskrifts- och registreringstjänsten.

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

11.4: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 11.4.2022 kl. 23.00–02.00

I Kanta-tjänsterna utförs brådskande serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott.

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

Serviceåtgärder har inställts – 25.4: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 25.4.2022 kl. 23.00–04.00

I Kanta-tjänsterna utförs brådskande serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott.

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

Serviceåtgärder har inställts – 26.4: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 26.4.2022 kl. 23.00–2.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott.

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

27.4: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 27.4.2022 kl. 7.00–9.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma ett kort avbrott i tjänsten:

 • Mina Kanta-sidor
 • Datalagret för egna uppgifter

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

28.4: I Kanta-tjänsterna kan förekomma korta avbrott

Tid: 28.4.2022 kl. 6–8

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma korta avbrott i tjänster:

 • Mina Kanta-sidor
 • Datalagret för egna uppgifter: auktorisation
 • Kanta Extranätet
 • Kelain
 • Utskrift av EU:s coronaintyg från patientdatasystemet eller den nationella utskrifts- och registreringstjänsten.

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

28.4: Avbrott i förmedlingen av intyg och utlåtanden från hälso- och sjukvården till FPA

Tid: 28.4.2022 kl. 6–8

Torsdag 28.4 kl. 6–8 förekommer det avbrott i förmedlingen av elektroniska intyg och utlåtanden från hälso- och sjukvården till FPA på grund av ibruktagning av datasystem hos FPA.

Under avbrottet kan intyg och utlåtanden inte förmedlas från hälso- och sjukvården till FPA. Enligt anvisningarna ska läkare då i stället skriva ut ett intyg/utlåtande på papper, underteckna det för hand och ge det till patienten.

Vi beklagar eventuella störningar som avbrottet orsakar.

Mer information:

tekninentuki@kanta.fi