Innehållspublicerare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i juni 2022

Servicemeddelande - Systemutvecklare Skrivet 22.6.2022 Alla servicemeddelanden

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

7.6: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 7.6.2022 kl. 6.00–9.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma ett kort avbrott i tjänsten:

  • Kanta Extranät

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

7.6: Avbrott i användningen av Arkivet över bildmaterial 7.6.2022

Uppdateringar för att förbättra funktionerna i Arkivet över bildmaterial görs 7.6.2022 kl. 18–24.

Underhållsarbetet leder till avbrott i arkiverings och sökfunktionerna i Arkivet över bildmaterial.

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

11.6: Avbrott i förmedlingen av intyg och utlåtanden från hälso- och sjukvården till FPA

Tid: 11.6.2022 kl. 04.00–20.00

Lördag 11.6 kl. 04.00–20.00 förekommer det avbrott i förmedlingen av elektroniska intyg och utlåtanden från hälso- och sjukvården till FPA på grund av ibruktagning av datasystem hos FPA.

Under avbrottet kan intyg och utlåtanden inte förmedlas från hälso- och sjukvården till FPA. Enligt anvisningarna ska läkare då i stället skriva ut ett intyg/utlåtande på papper, underteckna det för hand och ge det till patienten.

Vi beklagar eventuella störningar som avbrottet orsakar.

20.6: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 20.6.2022 kl. 23.00–2.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott.

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

22.6: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 22.6.2022 kl. 21.00–2.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott.

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

Mer information:

tekninentuki@kanta.fi