Innehållspublicerare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i november

Servicemeddelande - Systemutvecklare Skrivet 5.11.2021 Alla servicemeddelanden

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

13.11: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 13.11.2021 kl. 06.00-07.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma korta avbrott i följande tjänster: 

  • Kelain
  • Utskrift av EU:s coronaintyg från patientdatasystemet eller den nationella utskrifts- och registreringstjänsten. 

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

Avbrott i användningen av Arkivet över bildmaterial 17.11.2021

16.11. tisdag från kl. 17 i Arkivet över bildmaterial att göras förberedande arbete inför produktionsuppdateringen. Arkiverings- och sökstudier fungerar normalt. Arkiveringar som görs under förberedande arbete visas inte omedelbart i XDS-arkivet, men visas med en fördröjning på några timmar.

Uppdateringar för att förbättra funktionerna i Arkivet över bildmaterial görs 17.11.2021 kl. 18–24. Underhållsarbetet leder till avbrott i sökfunktionerna i Arkivet över bildmaterial.

30.11: Avbrott kan förekomma i Kanta-tjänsterna

Tid: 30.11.2021 kl. 6.45–7.30

I Kanta-tjänsterna utförs servicearbeten som kan medföra korta avbrott i följande tjänster:

  • Kanta Extranätet
  • Kanta.fi

Under avbrotten styrs trafiken i Kanta.fi och Kanta Extranätet till en tillfällig sida.

Under avbrotten går det att använda Mina Kanta-sidor via den direkta adressen: https://kansalainen.kanta.fi/?lg=fi

Användningen av Kelain påverkas inte heller av avbrottet. Kelain kan användas via den direkta adressen: http://www.kelain.fi/

Försök vid behov använda tjänsten på nytt om en stund.

Mer information:

tekninentuki@kanta.fi