Innehållspublicerare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i september

Servicemeddelande - Systemutvecklare Skrivet 15.9.2021 Alla servicemeddelanden

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

5.9: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 5.9.2021 kl. 02.30-06.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma korta avbrott i följande tjänster: 

 • Kelain
 • Utskrift av EU:s coronaintyg från patientdatasystemet eller den nationella utskrifts- och registreringstjänsten. 

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

6.9: Avbrott i  Kanta-tjänsterna kan förekomma

Tidpunkt: 6.9.2021 klo 23.00-01.00

På grund av serviceåtgärder i  webbtjänsten Suomi.fi kan det förekomma avbrott i följande tjänster:

 • Skötsel av ärenden för någon annan
 • Mina Kanta-sidor: inloggning i  tjänsten
 • Datalagret för egna uppgifter
 • Kanta Extranätet

Försök vid behov använda tjänsten på nytt om en stund.

7.9: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 7.9.2021 kl. 08.00-10.00

I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

 • Arkivariens användargränssnitt

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

7.9: Avbrott i  Kanta-tjänsterna kan förekomma

Tidpunkt: 7.9.2021 klo 23.00-06.00

På grund av serviceåtgärder i  webbtjänsten Suomi.fi kan det förekomma avbrott i följande tjänster:

 • Skötsel av ärenden för någon annan
 • Mina Kanta-sidor: inloggning i  tjänsten
 • Datalagret för egna uppgifter
 • Kanta Extranätet

Försök vid behov använda tjänsten på nytt om en stund.

14.9: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 14.9.2021 kl. 23.00–02.00

I Kanta-tjänsterna utförs i påskyndad takt tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma korta avbrott. Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

19.9: I Kanta-tjänsterna förekommer avbrott 

Tid: 19.9.2021  kl. 05.00–13.00.

På grund av ett serviceavbrott i OP Tjänsten för förmedling av identifiering går det inte att logga in på Mina Kanta-sidor eller Kanta Extranätet med Aktias, Handelsbankens, Oma Säästöpankkis, POP Bankens och Sparbankens koder.

Auktorisation av Datalagret för egna uppgifter är inte möjligt under avbrott.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

23.9: Serviceavbrott i Kanta-tjänsterna

Tid: 23.9.2021 kl. 22.00–06.00

På grund av ett serviceavbrott i OP:s tjänst för förmedling av identifiering kan man inte använda mobilcertifikat för att logga in på Mina Kanta-sidor eller på Extranätet för Kanta.

Under avbrottet går det inte heller att ge åtkomsträttigheter till Datalagret för egna uppgifter.

Vi beklagar det besvär som detta eventuellt medför.

25.9: Avbrott i förmedlingen av intyg och utlåtanden från hälso- och sjukvården till FPA

Tidpunkt: 25.9.2021 kl. 5–20

Lördag 25.9. kl. 5–20 förekommer det avbrott i förmedlingen av elektroniska intyg och utlåtanden från hälso- och sjukvården till FPA på grund av ibruktagning av datasystem hos FPA. 

Under avbrottet kan intyg och utlåtanden inte förmedlas från hälso- och sjukvården till FPA. Enligt anvisningarna ska läkare då i stället skriva ut ett intyg/utlåtande på papper, underteckna det för hand och ge det till patienten.

Vi beklagar eventuella störningar som avbrottet orsakar.

26.9: Serviceavbrott i Kanta-tjänsterna

Tid: 26.9.2021 kl. 00.00–11.00

På grund av serviceavbrott i OP:s nättjänstfunktioner kan man inte använda OP:s koder för att logga in på Mina Kanta-sidor eller på Extranätet för Kanta.

Under avbrottet går det inte heller att ge åtkomsträttigheter till Datalagret för egna uppgifter.

Vi beklagar det besvär som detta eventuellt medför.

28.9: I Kanta-tjänsterna förekommer avbrott

Tid: 28.9.2021 kl. 23.00–06.00

På grund av ett serviceavbrott i OP Tjänsten för förmedling av identifiering går det inte att logga in på Mina Kanta-sidor eller Kanta Extranätet med S-Bankens koder.

Auktorisation av Datalagret för egna uppgifter är inte möjligt under avbrott.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

29.9: Avbrott i användningen av Arkivet över bildmaterial 29.9.2021

Uppdateringar för att förbättra funktionerna i Arkivet över bildmaterial görs 29.9.2021 kl. 18–24. Underhållsarbetet leder till avbrott i sökfunktionerna i Arkivet över bildmaterial.
  
Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

Serviceåtgärder har inställts – 30.9: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 30.9.2021 kl. 06-08

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma korta avbrott i tjänster: 

 • Arkivariens användargränssnitt 
 • Klientdataarkivet för socialvården

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

Mer information:

tekninentuki@kanta.fi