Innehållspublicerare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i september 2022

Servicemeddelande - Systemutvecklare Skrivet 24.8.2022 Alla servicemeddelanden

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

1.9: I Kanta-tjänsterna kan förekomma korta avbrott

Tid: 1.9.2022 kl. 6.00-7.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma korta avbrott i tjänster:

 • Kelain
 • Utskrift av EU:s coronaintyg från patientdatasystemet eller den nationella utskrifts- och registreringstjänsten.

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.
 

1.9: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 1.9.2022 kl. 23.00–4.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott. 

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

6.9: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 6.9.2022 kl. 23.00–2.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott. 

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

Serviceåtgärder har inställts - 15.9 och 21.9: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 15.9.2022 och 21.9 kl. 6–8

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma korta avbrott i tjänster:

 • Klientdataarkivet för socialvården
 • Arkivariens användargränssnitt

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

23.9: I Kanta-tjänsterna kan förekomma avbrott

Tid: 23.9.2022 kl. 16.15–21.00

På grund av serviceåtgärder i Valviras tjänsten kan det förekomma avbrott i följande Kanta-tjänster:

 • Kelain
 • Valviras roll- och attributdatatjänst

I patientdatasystemet kan avbrottet påverka utfärdandet av recept, om läkemedelsförskrivaren har begränsningar i sina yrkesrättigheter.

I så fall försök använda tjänsten på nytt om en stund.

23-25.9: Avbrott i Kanta-tjänsterna kan förekomma

Tidpunkt: 23.9.2022 kl. 18.00–25.9.2022 kl. 16.30

På grund av serviceåtgärder i Nordeas webbtjänst går det eventuellt inte att logga in på Mina Kanta-sidor eller Kanta Extranätet med Nordeas koder. 

Under avbrottet går det inte heller att ge åtkomsträttigheter till Datalagret för egna uppgifter.

Vi beklagar det besvär som detta eventuellt medför.

27.9: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 27.9.2022 kl. 23.00–4.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott.

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

27.9–3.10: Avbrott i Kanta-tjänsterna

Tid: 27.9–3.10.2022

På grund av serviceåtgärder i Portugal förekommer det avbrott i följande tjänsten:

 • Expediering av elektroniska recept mellan Portugal och Finland

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

28.9: I Kanta-tjänsterna förekommer avbrott 

Tid: 28.9.2022 kl. 6.00 – 6.15.

På grund av serviceåtgärder i webbtjänsten Suomi.fi kan det förekomma avbrott i följande tjänster:

 • Skötsel av ärenden för någon annan
 • Mina Kanta-sidor: inloggning i tjänsten
 • Datalagret för egna uppgifter
 • Kanta Extranätet

Försök vid behov använda tjänsten på nytt om en stund.

Serviceåtgärder har inställts - 29.9: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 29.9.2022 kl. 6–8

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma korta avbrott i tjänster:

 • Klientdataarkivet för socialvården
 • Arkivariens användargränssnitt

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

29.9: I Kanta-tjänsterna kan förekomma avbrott

Tid: 29.9.2022 kl. 17.00–18.00

På grund av serviceåtgärder i Valviras tjänsten kan det förekomma avbrott i följande Kanta-tjänster:

 • Kelain
 • Valviras roll- och attributdatatjänst

I patientdatasystemet kan avbrottet påverka utfärdandet av recept, om läkemedelsförskrivaren har begränsningar i sina yrkesrättigheter.

I så fall försök använda tjänsten på nytt om en stund.

30.9–3.10: Avbrott i Kanta-tjänsterna

Tid: 30.9 kl. 22.20 – 3.10.2022

På grund av serviceåtgärder i Kroatien förekommer det avbrott i följande tjänsten:

 • Expediering av elektroniska recept mellan Kroatien och Finland

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Mer information:

tekninentuki@kanta.fi