Innehållspublicerare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i september 2023

Servicemeddelande - Systemutvecklare Skrivet 18.8.2023 Alla servicemeddelanden

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

2–3.9: Korta avbrott kan förekomma i Kanta-tjänsterna

Tid: 2.9.2023 kl. 8.00 – 3.9.2023 kl. 23.00

På grund av serviceåtgärder i Valtoris VY-nät kan det förekomma korta avbrott i Kanta-tjänsterna.

Avbrotten kan förekomma i följande:

  • i patientdatasystemet kan avbrotten påverka utfärdandet av recept, om läkemedelsförskrivaren har begränsningar i sina yrkesrättigheter
  • Kelain
  • expedieringen av elektroniska recept mellan olika EU-länder
  • Valviras roll- och attributdatatjänst.

Vid ett eventuellt avbrott lönar det sig att försöka på nytt om en liten stund.

9. – 10.9: Korta avbrott kan förekomma i Kanta-tjänsterna

Tid: 9.9.2023 kl. 15.00 – 16.00 och 10.9.2023 kl. 15.00 – 16.00

På grund av serviceåtgärder i Valtoris VY-nät kan det förekomma korta avbrott i Kanta-tjänsterna.

Avbrotten kan förekomma i följande:

i patientdatasystemet kan avbrotten påverka utfärdandet av recept, om läkemedelsförskrivaren har begränsningar i sina yrkesrättigheter.

Kelain

expedieringen av elektroniska recept mellan olika EU-länder.

Valviras roll- och attributdatatjänst.

Vid ett eventuellt avbrott lönar det sig att försöka på nytt om en liten stund.

25.9: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 25.9.2023 kl. 20.30–00.30

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott. 

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

30.9: Avbrott i förmedlingen av intyg och utlåtanden från hälso- och sjukvården till FPA

Tid: 30.9.2023 kl. 6.00–20.00

Lördag 30.9 kl. 6.00–20.00 förekommer det avbrott i förmedlingen av elektroniska intyg och utlåtanden från hälso- och sjukvården till FPA på grund av ibruktagning av datasystem hos FPA.

Under avbrottet kan intyg och utlåtanden inte förmedlas från hälso- och sjukvården till FPA. Enligt anvisningarna ska läkare då i stället skriva ut ett intyg/utlåtande på papper, underteckna det för hand och ge det till patienten.

Vi beklagar eventuella störningar som avbrottet orsakar.

30.9: Avbrott i Kanta-tjänsterna 

Tid: 30.9.2023 kl. 7.00–10.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder vilket leder till avbrott i följande tjänster: 

  • MittKanta
  • Datalagret för egna uppgifter: auktorisation
  • Kanta Extranätet

Försök vid behov använda tjänsten i fråga på nytt efter avbrottet.

30.9: Korta avbrott kan förekomma i Kanta-tjänsterna

Tid: 30.9.2023 kl. 8.00–18.00

På grund av serviceåtgärder i Europeiska kommissionens informationssystem förekommer det avbrott i följande tjänsten:

  • Expediering av elektroniska recept mellan olika EU-länder

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Försök vid behov använda tjänsten i fråga på nytt efter avbrottet.

Mer information:

tekninentuki@kanta.fi