Innehållspublicerare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i maj 2022

Servicemeddelande - Systemutvecklare Skrivet 18.5.2022 Alla servicemeddelanden

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

6.5: I Kanta-tjänsterna kan förekomma avbrott

Tid: 6.5.2022 kl. 18.00–19.30

På grund av serviceåtgärder i Valviras tjänsten kan det förekomma avbrott i följande Kanta-tjänster:

  • Kelain
  • Valviras roll- och attributdatatjänst

I patientdatasystemet kan avbrottet påverka utfärdandet av recept, om läkemedelsförskrivaren har begränsningar i sina yrkesrättigheter.

I så fall försök använda tjänsten på nytt om en stund.

10.5: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 10.5.2022 kl. 6.00–7.30

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma ett kort avbrott i tjänsten:

  • Kanta Extranät

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

16.5: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 16.5.2022 kl. 23.00–02.00

I Kanta-tjänsterna utförs brådskande serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott.

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

17.5: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 17.5.2022 kl. 23.00–04.00

I Kanta-tjänsterna utförs brådskande serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott.

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

21.5: Avbrott i förmedlingen av intyg och utlåtanden från hälso- och sjukvården till FPA

Tid: 21.5.2022 kl. 6.00–20.00

Lördag 21.5 kl. 6–20 förekommer det avbrott i förmedlingen av elektroniska intyg och utlåtanden från hälso- och sjukvården till FPA på grund av ibruktagning av datasystem hos FPA.

Under avbrottet kan intyg och utlåtanden inte förmedlas från hälso- och sjukvården till FPA. Enligt anvisningarna ska läkare då i stället skriva ut ett intyg/utlåtande på papper, underteckna det för hand och ge det till patienten.

Vi beklagar eventuella störningar som avbrottet orsakar.

25.5: Avbrott i användningen av fax på FPA onsdag 25.5 kl. 16. Avbrottet beräknas pågå 1–2 timmar.

FPA:s faxmaskiner kan inte användas 25.5 från kl. 16 i ca två timmar på grund av uppdateringar. Under den tiden går det inte att skicka fax till FPA:s faxnummer.

Vi beklagar det besvär som avbrottet orsakar.

31.5: Avbrott kan förekomma i Kanta-tjänsterna

Tid: 31.5.2022 kl. 6.00–9.30

I Kanta-tjänsterna utförs servicearbeten som kan medföra korta avbrott i följande tjänster:

  • Kanta Extranätet
  • Kanta.fi

Under avbrotten styrs trafiken i Kanta.fi och Kanta Extranätet till en tillfällig sida.

Under avbrotten går det att använda Mina Kanta-sidor via den direkta adressen: https://kansalainen.kanta.fi/?lg=fi

Användningen av Kelain påverkas inte heller av avbrottet. Kelain kan användas via den direkta adressen: http://www.kelain.fi/

Försök vid behov använda tjänsten på nytt om en stund.

Mer information:

tekninentuki@kanta.fi