Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Störningsmeddelanden

17/08/2021, Störningsmeddelande

Störning i bankidentifikationen

På grund av störningen kan en del av användarna inte logga in i FPA:s e-tjänster med sina bankkoder. Försök logga in på nytt senare. Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakar.