Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Störningsmeddelanden

2.2.2024, Störningsmeddelande - Systemutvecklare

En störning i Kanta-tjänsterna har upphört.

En störning i Kanta-tjänsterna har upphört. Störningen började 2.11.2023 klockan 10.00 och upphörde 2.2.2024 klockan 14.54. Till följd av störningen var tjänsten långsam. Anvisningar om störningssituationer för apoteken så väl som social- och hälsovården: https://www.kanta.fi/sv/web/guest/professionella/anvisningar-vid-storningar Medborgarnas åtgärder i störningssituationer: https://www.kanta.fi/sv/web/guest/storningar Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakade. FPA:s Kanta-tjänster tekninentuki@kanta.fi