Innehållspublicerare

null En störning har upptäckts i Kelain tjänsten

En störning har upptäckts i Kelain tjänsten

Störningsmeddelande - Vårdpersonal Skrivet 10.01.2020 Alla störningsmeddelanden

En störning har upptäckts i Kelain tjänsten. Störningen började 10.1.2020 klockan 11.00.

En störning gör att en del användare kan inte söka efter personuppgifter med hjälp av personbeteckningen vid utskrivning av recept.

Störningen undersöks.

Anvisningar om störningssituationer för apoteken så väl som social- och hälsovården: https://www.kanta.fi/sv/professionella/anvisningar-vid-storningar 

Medborgarnas åtgärder i störningssituationer: https://www.kanta.fi/sv/storningar  

Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakar.

FPA:s Kanta-tjänster

tekninentuki@kela.fi