Innehållspublicerare

null Störningen i Valtoris VY-verkko tjänsten har uphört.

Störningen i Valtoris VY-verkko tjänsten har uphört.

Störningsmeddelande Skrivet 23.09.2019 Alla störningsmeddelanden

Störningen i Valtoris VY-verkko tjänsten har uphört. Störningen påverkade Kelain, Gränsöverskridande recept och Omakanta. Störningen började 23.9.2019 klockan 9.00 och upphörde 23.9.2019 klockan 13.40.

Störningen hindrade lagringen av recept med Kelain och andra servicer som använder Valviras roll- och attributtjänst. Gränsöverskridande recept och Mina Kanta sidors logguppgifter av recept var också delvis ur bruk.
 
Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakade.

FPA:s Kanta-tjänster

tekninentuki@kela.fi