Innehållspresentatör

En störning har upptäckts i Valtoris VY-verkko tjänsten. Störningen påverkar Kelain, Gränsöverskridande recept och Omakanta.

Störningsmeddelande Skrivet 23.09.2019 Alla störningsmeddelanden

En störning har upptäckts i Valtoris VY-verkko tjänsten. Störningen påverkar Kelain, Gränsöverskridande recept och Omakanta. Störningen började 23.9.2019 klockan 9.00.

Störningen hindrar lagringen av recept med Kelain och andra servicer som använder Valviras roll- och attributtjänst. Gränsöverskridande recept och Mina Kanta sidors logguppgifter av recept kan också vara delvis ur bruk.

Störningen undersöks.

Anvisningar om störningssituationer för apoteken så väl som social- och hälsovården: https://www.kanta.fi/sv/professionella/anvisningar-vid-storningar

Medborgarnas åtgärder i störningssituationer: https://www.kanta.fi/sv/storningar

Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakar.

FPA:s Kanta-tjänster

tekninentuki@kela.fi