Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Datalagret för egna uppgifter, för personkunder som använder tjänsten

Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Datalagret för egna uppgifter, för personkunder som använder tjänsten

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten Datalagret för egna uppgifter och det gränssnitt som FPA upprätthåller och som användaren av tjänsten använder för att ge en välbefinnandeapplikation åtkomsträtt till Datalagret för egna uppgifter. Utlåtandet har upprättats 25.8.2020. Webbtjänstens tillgänglighet har bedömts på FPA.

Användaren förflyttar sig till gränssnittet från välbefinnandeapplikationen när hen vill ge applikationen rätt att spara hens välbefinnandeuppgifter i Datalagret för egna uppgifter eller behandla hens välbefinnandeuppgifter som redan finns i Datalagret för egna uppgifter. Läs mer om Datalagret för egna uppgifter på kanta.fi.

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven. (WCAG-riktlinjerna 2.1 nivåerna A och AA)

Tillgänglighetskraven gäller inte vissa innehåll 

Vi ansvarar inte för hur innehåll som producerats av andra aktörer fungerar på vår webbplats. 

Ge respons på tillgängligheten

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår tjänst? Meddela oss om saken så att vi kan göra vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Ge respons på tillgängligheten på en elektronisk blankett.

Tillgänglighetsresponsen tas emot av FPA:s tekniska support. 

Övervakning av tillgängligheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar inom 2 veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar om hur du kan göra anmälan och hur saken behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar det här utlåtandet vart efter som vi avhjälper bristerna. 
Vi har förbundit oss att förbättra webbtjänsternas tillgänglighet. Vi säkerställer tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:
•    Vi beaktar tillgänglighetskraven när vi utvecklar tjänsterna.
•    Vi satsar på att språket ska vara lättfattligt.
•    Vi beaktar tillgänglighetskraven redan när vi gör upphandlingar. 
•    Vi tillhandahåller tillgänglighetsutbildning för vår personal.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 9.3.2021