Tillgänglighetsutlåtande för privatpersoner över uppgifter om välbefinnande som lagras i Kanta-tjänsterna

Tillgänglighetsutlåtande för privatpersoner över uppgifter om välbefinnande som lagras i Kanta-tjänsterna

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller uppgifter om välbefinnande som lagrats i Kanta-tjänsterna (tjänsten Datalagret för egna uppgifter) och det användargränssnitt som FPA administrerar och med vilket användaren ger den välbefinnandeapplikation som hen använder åtkomsträtt till uppgifter om välbefinnande som lagrats i Kanta-tjänsterna. Utlåtandet har utarbetats den 12 februari 2024.

Användaren flyttar till användargränssnittet från välbefinnandeapplikationen när hen vill bevilja applikationen rätt att registrera användarens uppgifter om välbefinnande i Kanta-tjänsterna eller att behandla användarens uppgifter om välbefinnande som redan finns i Kanta-tjänsterna. Mer information om uppgifter om välbefinnande som lagras i Kanta-tjänsterna finns på webbplatsen kanta.fi. 

Webbtjänstens tillgänglighet har bedömts vid FPA. 

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Tjänsten uppfyller kraven på tillgänglighet. (WCAG-kriterierna, nivåerna 2.1 A och AA)

Tillgänglighetskraven gäller inte vissa innehåll 

Vi ansvarar inte för hur innehåll som producerats av andra aktörer fungerar på vår webbplats. 

Ge respons om tillgänglighet

Märkte du en brist i tjänstens tillgänglighet? Tala om det för oss så att vi kan göra vårt bästa för att komma till rätta med saken.

Ge respons om tillgängligheten med vårt responsformulär.

Respons om tillgänglighet tas emot av FPA:s tekniska support.

Tillgänglighetstillsyn

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till oss, det vill säga webbplatsadministratörerna. Vi svarar inom två veckor.  

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs exakt hur du kan göra anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetsövervakning

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar detta utlåtande allteftersom vi korrigerar bristerna. 

Vi har åtagit oss att förbättra tillgängligheten för våra webbtjänster. Vi garanterar tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:

  • Vi tar hänsyn till tillgänglighetskraven när vi utvecklar tjänsterna.
  • Vi satsar på ett begripligt språk.
  • Vi tar hänsyn till tillgänglighetskraven redan vid upphandlingarna.
  • Vi erbjuder tillgänglighetsutbildning för våra anställda.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 23.4.2024