Tillgänglighetsutlåtande för Kanta-webbskolorna

Tillgänglighetsutlåtande för Kanta-webbskolorna

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Kanta-webbskolorna på www.verkkokoulut.kanta.fi. I tillgänglighetsutlåtandet berättar vi hur tillgänglig webbtjänsten är, vilka brister den har i tillgängligheten och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem. Utlåtandet publicerades den 20 oktober 2023.

Kanta-webbskolorna har utarbetats tillsammans med FPA och Mediamaisteri Oy. Kanta-webbskolorna (nedan även inlärningsmiljön) baserar sig på en öppen Moodle-källkod som Mediamaisteri Oy har utformat som en egen inlärningsmiljö vid namn Mediamaisteri LMS.

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga nättjänster ska vara tillgängliga. Detta innebär att webbtjänsten måste uppfylla kraven i kriterium A-AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
2.1.

Vi strävar efter att våra webbtjänster ska vara tillgängliga. Tillgänglighet innebär att vem som helst kan använda tjänsterna på ett enkelt och jämlikt sätt, oavsett eventuella funktionsbegränsningar. En tillgänglig webbtjänst ska vara tekniskt felfri,
ha ett överskådligt gränssnitt och vara begriplig till innehållet.

Hur tillgängliga är Kanta-webbskolorna?

Webbinlärningssystemet Maisteri LMS bygger på en Moodle-plattform med öppen källkod. Inlärningsmiljön Maisteri LMS strävar efter att uppfylla kriterierna på nivån A-AA i WCAG 2.1. Webbplatsen uppfyller delvis kraven och har följande brister:

 • 1.4.4 Förändring av textstorlek - Nivå AA
  • Modalfönster visas inte i sin helhet när webbplatsen förstoras. Det går inte heller att skrolla modala fönster.
  • Texterna i H5P-appen kan inte förstoras.
 • 1.4.5 Text i form av bild - Nivå AA
  • En del av bilderna saknar textbeskrivning (så kallat alt-attribut).
 • 2.1.2 Tangentbordsfälla - Nivå A
  • Det finns länkar till kursavsnitten på rapportsidorna över kurshändelser, men länkarna saknar synlig indikator för inriktningen.
  • Modalen ”Skapa en ny händelse” är dold för skärmläsaren.
 • 2.2.2 Paus, stopp, dölj – Nivå A
  • Knappar kan inte aktiveras med tangentbordskommando från karusellen på ingångssidan.
 • 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll - Nivå A
  • Navigering: ordningen och nästlingen för elementen h1, h2, h3 och h4 bör förbättras för att underlätta navigeringen.
 • 2.4.3 Fokusordning - Nivå A
  • Den vänstra navigeringen på webbplatsen är placerad för sent i urvalsordningen.
  • Ankarlänken ”Hoppa över” är inte begripligt placerad eller i samma ordning som fokusordningen.
 • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget) - nivå A
  • I webbtjänsten finns på flera ställen knappar som fungerar som länkar. Tekniskt sett är de korrekta sändare av formulärelement, men det är inte ändamålsenligt att skicka ett tomt formulär enbart för att byta adress.
  • Rubriken för kurskategorin har skapats script så att den är klickbar och fokuseringen från tangentbordet sker separat. Skillnaden mellan rubriken och fokus för länken är dock oklar.
 • 3.3.2 Etiketter eller instruktioner - nivå A
  • En del av inmatningsfälten saknar ledtexter (så kallad label-uppgift).
 • 4.1.2 Namn, roll, värde - Nivå A
  • De interaktiva elementen och tillgängliga namnen är ofullständiga i en del av systemet.
  • Filväljarmodal.
  • Ett element som visar underkategorierna i kurskategorin är en klickbar rubrik för kurskategori. Detta beskriver dock inte funktionaliteten via HTML för skärmläsare.

Tekniskt utförande

Webbinlärningssystemet Maisteri LMS bygger på en Moodle-plattform med öppen källkod. Moodle är utformad för att ge alla människor samma funktionaliteter och samma information. Detta innebär att oberoende av användarnas funktionsbegränsningar, av hjälpprogram,
skärmstorlek eller olika inmatningsenheter (till exempel mus, tangentbord eller pekskärm) bör webbtjänsten inte innehålla något som utgör ett hinder för användningen.

Webbplatsen är utformad för att vara kompatibel med följande webbläsare:

 • Edge
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari

Webbplatsens tillgänglighet är beroende av hur följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • CSS
 • SCSS
 • Javascript

Ge respons om tillgänglighet

Märkte du en brist i tjänstens tillgänglighet? Tala om det för oss så att vi kan göra vårt bästa för att komma till rätta med saken.

Ge respons om tillgängligheten med vårt responsformulär.

Behandlingen av respons om tillgängligheten samordnas av enheten för utveckling av kundrelationstjänster och IT-kundsupporten.

Tillgänglighetskontroll

Om du upptäcker problem med tillgängligheten i tjänsten, börja med att ge oss respons. Vi svarar inom två veckor.

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får något svar inom två veckor, kan du göra anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs exakt hur du kan göra anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetsövervakning

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar detta utlåtande allteftersom vi korrigerar bristerna.

Vi har förbundit oss att förbättra tillgängligheten för våra webbtjänster. Vi garanterar tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder.

 • Vi tar hänsyn till tillgänglighetskraven när vi utvecklar tjänsterna.
 • Vi satsar på ett begripligt språk. Innehållet på webben språkvårdas före publiceringen.
 • Vi tar hänsyn till tillgängligheten i våra interna förfaranden (till exempel i anvisningar, testning och definitioner).
 • Vi tar hänsyn till tillgänglighetskraven redan vid upphandlingarna.
 • Vi erbjuder tillgänglighetsutbildning för våra anställda.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 7.11.2023