Tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten kanta.fi

Tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten kanta.fi

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbtjänsten kanta.fi på adressen www.kanta.fi. I utlåtandet berättar vi hur tillgänglig webbtjänsten är, vilka brister den har i tillgängligheten och hur du kan anmäla bristande tillgänglighet.

Webbtjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående tillgänglighetsexpert. Utlåtandet har uppdaterats 18.1.2023.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan sköta ditt ärende på webben kan du ringa FPA:s telefontjänst eller besöka något av FPA:s kontor.

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Tjänsten uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven och till stor del de lagstadgade tillgänglighetsriktlinjerna på A- och AA-nivå  (WCAG-riktlinjer 2.1).

Innehåll som inte är tillgängligt

Användarna kan fortfarande stöta på vissa tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Nedan följer en förteckning över problem som vi känner till. Om du upptäcker ett problem på webbplatsen som inte finns med i förteckningen ber vi dig meddela oss om saken.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är helt tillgängliga:

 • På sidorna Ingångssidan, Anvisningar samt Recept finns bildillustrationer som felaktigt har textbeskrivningar, trots att de inte behöver det (WCAG 1.1.1)
 • På vissa sidor saknas uppgift om filformatet (pdf, xls, doc) i flera länkar till filer, eller också är uppgiften inte en del av länktexten. (WCAG 1.1.1 och WCAG 2.4.4) 
 • En del av bilagorna är inte tillgängliga. Saken rättas till som bäst.

Tillgänglighetskraven gäller inte vissa innehåll

Nedan följer en förteckning över sådant innehåll på vår webbplats som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen.

På vår webbplats finns

 • videor som offentliggjorts före 23.9.2020. Dessa videor saknar textning och syntolkning. Sådana här videor finns också på Kanta-tjänsternas Youtube-kanal.
  • Tillgänglighetskraven gäller inte videor som offentliggjorts före 23.9.2020.
 • filer som offentliggjorts före 23.9.2018. 
  • Tillgänglighetskraven gäller inte filer som offentliggjorts före 23.9.2018 och inte handlar om kundens rättigheter och skyldigheter.
 • tabeller som inte anpassar sig till den enhet som används för att läsa dem. För att använda tabellerna krävs att man scrollar dem i sidled.
 • länkar till externa webbplatser vars tillgänglighet inte har bedömts på FPA.

Ge respons på tillgängligheten

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår tjänst? Meddela oss om saken så att vi kan göra vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Ge respons på tillgängligheten på en elektronisk blankett.

Tillgänglighetsrespons till FPA tas emot av den tekniska supporten.

Övervakning av tillgängligheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, som upprätthåller webbplatsen. Vi svarar inom 2 veckor. 

Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar inom 2 veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar om hur du kan göra anmälan och hur saken behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar det här utlåtandet vart efter som vi avhjälper bristerna. 

Vi har förbundit oss att förbättra webbtjänsternas tillgänglighet. Vi säkerställer tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder

 • Vi beaktar tillgänglighetskraven när vi utvecklar tjänsterna.
 • Vi satsar på att språket ska vara lättfattligt. Webbinnehållen språkgranskas innan de publiceras.
 • Vi beaktar tillgängligheten i våra interna rutiner (till exempel anvisningar, testningar och specifikationer).
 • Vi beaktar tillgänglighetskraven redan när vi gör anskaffningar.
 • Vi tillhandahåller tillgänglighetsutbildning för vår personal.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 7.6.2023