Utbildning inom hälsovården

Utbildning inom hälsovården

Kanta-utbildningar och utbildningsmaterial för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och på apoteken.

Utbildningen ordnas i huvudsak på finska. Utbildningsmaterial som översätts till svenska finns på denna sida.

Utbildning inom hälsovården

Vi skickar en deltagarlänk dagen före mötet till de som anmält sig.

När du en gång har anmält dig till Kanta-forumet för hälso- och sjukvården får du automatiskt inbjudningar till alla kommande möten. Du måste anmäla dig på nytt endast om din e-postadress ändrar.

Kanta-forumet hålls på finska.

Mål

Målet för Kanta-forum för hälso- och sjukvården är att utöka samarbetet med hälso- och sjukvården, så att Kanta-tjänsterna kan förbättras i en mer kundorienterad riktning. Vid forumet behandlas aktuella frågor som rör användningen av Kanta-tjänster inom hälso- och sjukvården.

Deltagarna är välkomna att föreslå teman för kommande forum. Önskemål om teman kan skickas i samband med anmälan eller via e-post till kanta@kanta.fi. Ange ’Kanta-forum för hälso- och sjukvården’ i rubrikfältet.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Innehåll

 • Fullmakt för Kanta-tjänsternas köpta tjänster, FPA
 • Välfärdsområdenas egenkontroll: situationer med köpta tjänster och anordnarens ansvar, Valvira
 • Kundorganisationens erfarenheter av användningen av fullmakt för köpta tjänster, HUS-sammanslutningen och Orton Oy

Utbildningsmaterial

Materialet som översätts till svenska läggs ut på denna sida efter forumet.

Tidpunkterna för Kanta-forum för hälso- och sjukvården 2023

 • 16.3.2023
 • 8.6.2023
 • 2.11.2023

Du får ett bekräftelsemeddelande per e-post om en lyckad anmälan. Bekräftelsemeddelandet innehåller också en länk för deltagande i mötet.

Mötet ordnas på finska.

Mål

På forumet får Kanta-arkivarierna aktuell information. Målet är att stärka Kanta-arkivariernas roll i social- och hälsovårdsorganisationerna.

Målgrupp

Forumet riktar sig till Kanta-arkivarierna i offentliga och privata social- och hälsovårdsorganisationer som använder Klientdataarkivet för socialvården eller Patientdataarkivet.

Innehåll

 • Välkommen och aktuella frågor
 • Erfarenheter av arkivariens användargränssnitt
 • Demonstration av arkivariens användargränssnitt – möjlighet att ställa frågor

Tidpunkter för forumet för Kanta-arkivarier 2023

Forumet för Kanta-arkivarier ordnas två gånger om året.

 • 22.3.2023
 • 8.11.2023

Läs mer om arkivariens användargränssnitt.

Vi skickar en deltagarlänk dagen före mötet till de som anmält sig.

När du en gång har anmält dig till Kanta-forumet för hälso- och sjukvården får du automatiskt inbjudningar till alla kommande möten. Du måste anmäla dig på nytt endast om din e-postadress ändrar.

Kanta-forumet hålls på finska.

Mål

Målet för Kanta-forum för hälso- och sjukvården är att utöka samarbetet med hälso- och sjukvården, så att Kanta-tjänsterna kan förbättras i en mer kundorienterad riktning. Vid forumet behandlas aktuella frågor som rör användningen av Kanta-tjänster inom hälso- och sjukvården.

Deltagarna är välkomna att föreslå teman för kommande forum. Önskemål om teman kan skickas i samband med anmälan eller via e-post till kanta@kanta.fi. Ange ’Kanta-forum för hälso- och sjukvården’ i rubrikfältet.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Program

Publiceras senare.

Utbildningsmaterial

Materialet läggs ut på denna sida efter forumet.

Tidpunkterna för Kanta-forum för hälso- och sjukvården 2023

 • 16.3.2023
 • 8.6.2023
 • 2.11.2023

Vi skickar en deltagarlänk dagen före mötet till de som anmält sig.

När du en gång har anmält dig till Kanta-forumet för hälso- och sjukvården får du automatiskt inbjudningar till alla kommande möten. Du måste anmäla dig på nytt endast om din e-postadress ändrar.

Kanta-forumet hålls på finska.

Mål

Målet för Kanta-forum för hälso- och sjukvården är att utöka samarbetet med hälso- och sjukvården, så att Kanta-tjänsterna kan förbättras i en mer kundorienterad riktning. Vid forumet behandlas aktuella frågor som rör användningen av Kanta-tjänster inom hälso- och sjukvården.

Deltagarna är välkomna att föreslå teman för kommande forum. Önskemål om teman kan skickas i samband med anmälan eller via e-post till kanta@kanta.fi. Ange ’Kanta-forum för hälso- och sjukvården’ i rubrikfältet.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Program

Publiceras senare.

Utbildningsmaterial

Materialet läggs ut på denna sida efter forumet.

Tidpunkterna för Kanta-forum för hälso- och sjukvården 2023

 • 16.3.2023
 • 8.6.2023
 • 2.11.2023
 • Tidpunkt: onsdagen 8.11.2023 kl. 10.00–11.00
 • Plats: Distansförbindelse med Microsoft Teams
 • Anmälningen (lyyti.fi)

Du får ett bekräftelsemeddelande per e-post om en lyckad anmälan. Bekräftelsemeddelandet innehåller också en länk för deltagande i mötet.

Mötet ordnas på finska.

Mål

På forumet får Kanta-arkivarierna aktuell information. Målet är att stärka Kanta-arkivariernas roll i social- och hälsovårdsorganisationerna.

Målgrupp

Forumet riktar sig till Kanta-arkivarierna i offentliga och privata social- och hälsovårdsorganisationer som använder Klientdataarkivet för socialvården eller Patientdataarkivet.

Innehåll

Publicerats senare.

Tidpunkter för forumet för Kanta-arkivarier 2023

Forumet för Kanta-arkivarier ordnas två gånger om året.

 • 22.3.2023
 • 8.11.2023

Läs mer om arkivariens användargränssnitt.

Målet för Kanta-forum för hälso- och sjukvården är att utöka samarbetet med hälso- och sjukvården, så att Kanta-tjänsterna kan förbättras i en mer kundorienterad riktning. Vid forumet behandlas aktuella frågor som rör användningen av Kanta-tjänster inom hälso- och sjukvården.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Innehåll

 • Användning av sammanställningarna av centrala hälsouppgifter, FPA
 • En läkarens erfarenheter av Kanta-tjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården, Kuopio universitetssjukhus, FinnHEMS
 • Lägesbild UNA, UNA Oy
 • Elektroniska intyg och utlåtanden i Kanta, FPA
 • Användarupplevelse: intyg och utlåtanden, Kuopio universitetssjukhus

Utbildningsmaterial

Materialet som översätts till svenska läggs ut på denna sida efter forumet.

Målet för Kanta-forum för hälso- och sjukvården är att utöka samarbetet med hälso- och sjukvården, så att Kanta-tjänsterna kan förbättras i en mer kundorienterad riktning. Vid forumet behandlas aktuella frågor som rör användningen av Kanta-tjänster inom hälso- och sjukvården.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Innehåll

 • Totalreformen av lagstiftningen om informationshantering inom social- och hälsovården, SHM
 • Verksamhetsmodellen för bedömning av en minderårigs beslutsfattandeförmåga inom hälsovården, THL
 • Kundorganisationens erfarenheter om strukturerad dokumentation av en minderårigs beslutsfattandeförmåga, Åbo välfärdstjänster

Utbildningsmaterial

Målet för Kanta-forum för hälso- och sjukvården är att utöka samarbetet med hälso- och sjukvården, så att Kanta-tjänsterna kan förbättras i en mer kundorienterad riktning. Vid forumet behandlas aktuella frågor som rör användningen av Kanta-tjänster inom hälso- och sjukvården.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Program

 • Rättelse av felaktiga patientuppgifter
  • Verksamhetsmodell för rättelse av patientuppgifter, THL
  • Varför visas uppgifterna inte på Mina Kanta-sidor? FPA
 • Flödet av uppgifter inom välfärdsområdena, FPA

Utbildningsmaterial

Målet för infon är att gå igenom kort vissa Patientdataarkivets funktionaliteter som kan införas (t.ex.  intyg och utlåtanden inkl. deras förmedling och sammanställningar av centrala hälsouppgifter).

Ytterligare repeteras vad allt som ska läggas märke till när man planerar att införa funktionaliteten.

Målgrupp

Infon är riktad för företrädare för privata och offentliga hälsovårdsorganisationer och systemleverantörer.

Videoinspelning och utbildningsmaterial

Ge respons

På utbildningsinspelningen behandlas de ändringar som gäller coronaintygen från och med 1 april 2022. Dessutom repeteras sådant som har väckt frågor inom hälso- och sjukvården.

Videoinspelning och utbildningsmaterial

​​​​​​Innehåll

 • Testintyg och registrering, Tarja Räty, THL
  • Antigentest
  • Test utomlands och registrering
 • Coronavaccinationer och registrering, Susanna Jääskeläinen, THL
 • Ändring i intygsregistreringar i Kanta-tjänsterna, Hanna Malinen, FPA
 • Verksamhetsmodell för hälso- och sjukvården när EU:s coronaintyg inte skapas eller innehåller fel, Hanna Malinen, FPA
 • Mer information

Målgrupp

Organisationer och yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården

Ge respons

Utbildningens mål är att stödja de hälso- och sjukvårdsorganisationer som ska börja arkivera EKG-undersökningar i Arkivet över bildmaterial.

Utbildningen ger organisationen baskunskaper om införandeprocessen. Hälso- och sjukvårdspersonalen får information om Arkivet över bildmaterial och hur det används.

Videoinspelning och utbildningsmaterial

Det svenskspråkiga utbildningsmaterialet publiceras på den här sidan efter utbildningen.

Målgrupp

Företrädare för privata och offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer, till exempel

 • personal som producerar och använder avbildningsundersökningar
 • It-ansvariga och it-administratörer
 • Projektchefer för införandet av Arkivet över bildmaterial samt övriga medlemmar i projektgruppen.

Ge respons

Målet för Kanta-forum för hälso- och sjukvården är att utöka samarbetet med hälso- och sjukvården, så att Kanta-tjänsterna kan förbättras i en mer kundorienterad riktning. Vid forumet behandlas aktuella frågor som rör användningen av Kanta-tjänster inom hälso- och sjukvården.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Innehåll

 • Aktuellt i Kanta-tjänsterna, FPA
 • Lägesöversikt över totalreformen av lagstiftningen om informationshantering inom social- och hälsovården, SHM
 • Kunduppgiftslagen​​​​​: Kanta-information på Mina Kanta-sidor, FPA
 • Lägesöversikt över coronaintygshelheten, FPA

Utbildningsmaterial

Deltagarna får mer information om rutiner och registrering i samband med EU:s coronaintyg.

Videoinspelning

Målgrupp

Organisationer och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Innehåll

 • Coronaintyg på Mina Kanta-sidor
 • Registrering av coronavaccinationer
 • Testintyg och registrering
 • Den nationella utskrifts- och registreringstjänsten
 • Vaccinationer och tester som utförts utomlands
 • Mer information

Ge respons

I utbildningen får deltagarna veta hur de nya funktionerna i fas 1 av medicineringslistan påverkar verksamhetsmodellerna för Recept inom hälso- och sjukvården och på apoteken.

Den första implementeringshelheten av den riksomfattande medicineringslistan tas i bruk 1.5.2022. De viktigaste förändringarna är strukturerad dosering för recept samt förändringar i förskrivningen av biologiska läkemedel. Dessutom kommer det att ske förändringar i förskrivningen och expedieringen av läkemedel som ersätts på basis av en särskild utredning (en anteckning på receptet).

Videoinspelning och utbildningsmaterial

Målgrupp

Personal vid hälso- och sjukvårdsenheter och på apotek.

Ge respons

Målet för utbildningen är att ge deltagaren en överblick av Patientdataarkivet, verksamhetsmodellerna, Kanta-införandeprocessen och tillhörande arbetsuppgifter ur munhälsovårdsorganisationens och -personalens synvinkel.

Vid utbildningen stöds i synnerhet organisationer som håller på att börja införa Patientdataarkivet eller planerar att göra det. Utbildningen fungerar också som en repetition för dem som redan tidigare har anslutit sig.

Utbildningsmaterial

Målgrupp

Utbildningens målgrupp är personalen inom den offentliga och privata munhälsovården samt representanter för organisationerna, så som

 • tandläkare, munhygienister och tandskötare
 • patientdatasystemens administratörer (huvudanvändare)
 • projektchefer för Kanta-införandena
 • företrädare för ledningen

Innehåll

 • Allmän översikt över Kanta-tjänsterna
 • Kanta-tjänsterna ur munhälsovårdens synvinkel
 • Införande av Patientdataarkivet
  • Förutsättningar, arbetsuppgifter, roller och ansvar
 • Patientdataarkivets verksamhetsmodeller inom munhälsovården
 • Arkivariens uppgifter och användargränssnittet
  • Åtgärder vid störningssituationer
 • Mun- och tandvårdsuppgifter på Mina Kanta-sidor

Observera att den här utbildningen inte tar upp strukturerad dokumentation av patientuppgifter inom munhälsovården, åtgärdskoder, tandläkarnas arvodeskoder eller SF-ersättningar. En särskild utbildningsinspelning om dessa har publicerats 3.2.2021.

FPA har gjort utbildningsvideor om det elektroniska utlåtandet B för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården. I den ena videon framgår vad ett elektroniskt utlåtande är och varför det är skäl att skicka sådana till FPA elektroniskt. Videon behandlar specifikt det elektroniska utlåtandet B och där visas hur utlåtandet ska fyllas i.

Målgrupp

Utbildningsvideorna riktar sig speciellt till läkare som gör upp utlåtanden.

Videoinspelningar och utbildningsmaterial

Du kan också ge respons eller ställa frågor om det elektroniska utlåtandet B.

I utbildningsinspelningen får hälso- och sjukvårdspersonalen grundläggande information om Arkivet över bildmaterial.

Videoinspelning och utbildningsmaterial

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdspersonal inom den privata och offentliga sektorn samt företrädare för organisationer, så som

 • radiologer, läkare, röntgenskötare, sjukskötare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal
 • patientdatasystemens administratörer (huvudanvändare)
 • projektchefer och övriga medlemmar i arbetsgruppen vid införandet av Arkivet över bildmaterial.

Innehåll

 • Allmän översikt över Arkivet över bildmaterial
 • Uppgifter om bilddiagnostiska undersökningar på Mina Kanta-sidor

Ge respons

I inspelningarna får organisationer som inför Arkivet över bildmaterial aktuell information som stöd vid införandet.

Videoinspelning och utbildningsmaterial

Målgrupp

Utbildningen riktar sig särskilt till privata och offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer som är på väg att införa Arkivet över bildmaterial.

Utbildningen är till nytta för

 • projektchefer för Kanta-införandeprojektet
 • övriga medlemmar i projektgruppen
 • IT-ansvariga och -administratörer
 • dataskyddsombud
 • arkivansvariga
 • företrädare för informationssystemleverantören
 • de som har hand om det tekniska genomförandet av meddelande- och dataförbindelserna.

Innehåll

 • Införandet av tjänsten i organisationen
 • Kanta-tjänsternas stöd vid införandet
 • Ibruktagningsprov för Arkivet över bildmaterial
 • Praktiska arrangemang före ibruktagningsprovet
 • Genomgång av testfallen

Ge respons

FPA och THL ordnade informationsmöte om EU:s coronaintyg 17.6 och 21.6. för att öka kännedomen om EU:s coronaintyg som helhet.

Videoinspelning och utbildningsmaterial

Videon är på finska med svensk textning.

Målgrupp

Organisationer och centrallaboratorier inom hälsovården.

Innehåll

 • Mötet inleds
 • Lägesrapport över projektet med EU:s coronaintyg (tidtabell)
 • EU:s coronaintyg från Mina Kanta-sidor
 • EU:s testintyg
 • Förutsättningar för och krav på EU:s testintyg
 • Nationellt stöd åt hälsovården
 • Möjlighet för hälsovårdspersonal att printa ut EU:s coronaintyg

Ge respons

Mål

Öka kunskapen om coronaintygshelheten

Utbildningsmaterial

Information om coronaintyget samt vanliga frågor finns på sidan Coronaintyg. På sidan finns också länkar till THL:s och SHM:s sidor om coronaintyg.

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdsorganisationer och professionell hälso- och sjukvårdspersonal

Innehåll

 • Mötet inleds
 • Lägesöversikt över coronaintygsprojektet
 • Det nationella coronaintyget och EU:s coronaintyget krav fås från Mina Kanta-sidor
 • Förväntningar på hälso- och sjukvårdsorganisationerna och den professionella hälso- och sjukvårdspersonalen
  • registrering av uppgifter i anslutning till coronaintyg samt kvalitetsuppföljning
  • kommunikation om läget internt inom organisationen och till medborgarna
  • verksamhetsmodeller för handledning av medborgarna i olika situationer
 • Hur stödja hälso- och sjukvården: nationella anvisningar och infoträffar

Videoinspelningar

I inspelningarna presenteras funktionerna i Arkivariens användargränssnitt på ett allmänt plan och inom hälso- och sjukvården. Inspelningarna är på finska.

Utbildningsmaterial

Målgrupp

Nuvarande och framtida arkivarier inom hälso- och sjukvården

Innehåll

 • Allmän presentation av Kanta-arkivariens användargränssnitt
  • användningsändamål
  • inloggning
  • hur man får adressen till användargränssnittet.
 • Funktionerna i Arkivariens användargränssnitt inom hälso- och sjukvården
  • sökfunktionen
  • granskning av handlingar
  • makulering av handlingar
  • hur man med hjälp av Arkivariens användargränssnitt utreder en situation där en patient inte hittar uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Ge respons

Mål var att ge deltagarna grundläggande kunskaper om verksamhetsprinciperna i samband med elektroniska recept.

Materialet har uppdaterats med ändringarna från 1.11.2021.

Utbildningsmaterial

Målgrupp

Personal på apotek och sjukhusapotek samt social- och hälsovårdsenheter som ännu inte känner till elektroniska recept eller som vill repetera sina kunskaper inom något delområde.

Ge respons

Syftet med utbildningen är att presentera Arkivet över bildmaterial och dess andel i Kanta-tjänstehelheten samt gå igenom verksamhetsmodeller i samband med Arkivet över bildmaterial ur den professionella hälso- och sjukvårdspersonalens synvinkel.

Utbildningsmaterial

Målgrupp

Målgruppen är företrädare för privata och offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer, så som

 • professionell hälso- och sjukvårdspersonal som producerar och använder bilddiagnostiska undersökningar
 • IT-ansvariga och -administratörer
 • dataskyddsombud 
 • arkivansvariga

Utbildning handlade om strukturerad dokumentation inom mun- och tandvården, åtgärdsklassifikationen och tandläkarnas åtgärdsarvoden.

Videoinspelning

Utbildningsmaterial

Målgrupp

Yrkesutbildade personer inom mun- och tandvården och förvaltningen

Ge respons

Målgrupp

Patientdataarkivets utbildning för företrädare för privata och offentliga hälsovårdsorganisationer och systemleverantörer.

Innehåll

 • Fullmakt för köpta tjänster 1.0
 • Arkivering av gamla patientuppgifter

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial som översätts till svenska läggs ut på denna sida efteråt.