Utbildning inom hälsovården

Utbildning inom hälsovården

Kanta-utbildningar och utbildningsmaterial för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och på apoteken.

Utbildningen ordnas i huvudsak på finska. Utbildningsmaterial som översätts till svenska finns på denna sida.

Utbildning inom hälsovården

Riksdagen föreslår ändringar i den nya kunduppgiftslagen – utbildningarna för social- och hälsovårdsaktörer skjuts upp. Den nya tidpunkten meddelas senare.

Mål

 • Presentera hur ändringarna i den nya kunduppgiftslagen påverkar utlämnandet av klient- och patientuppgifter
 • Utbilda företrädare för privata och offentliga hälsovårdsorganisationer så att de kan genomföra ändringen i utlämnandet av klient- och patientuppgifter i sina egna organisationer. 
 • Presentera hur uppgift om att kunden informerats samt förbud mot utlämnande sparas i FPA:s användargränssnitt med hjälp av Luotain.
 • FPA arrangerar det förberedande mötet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

Målgrupp

Företrädare för privata och offentliga hälsovårdsorganisationer som ansvarar för genomförandet av ändringen i utlämnandet av uppgifter i sin organisation.

Innehåll

 • De ändringar i klientuppgiftslagen/kunduppgiftslagen som har att göra med utlämnande av klient- och patientuppgifter. 
 • Verksamhetsmodeller för utlämnande av klient- och patientuppgifter.
 • Funktioner för medborgarna på Mina Kanta-sidor: Information om Kanta-tjänsterna samt förbud.
 • Hur tjänsten Luotain tas i bruk och används.
 • Beviljande av Suomi.fi-fullmakter.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet delas ut för deltagarna före utbildningen och läggs ut på denna sida efteråt.

​​​​Vid utbildningen går man igenom de grundläggande verksamhetsprinciperna i samband med elektroniska recept. Utbildningen är uppdelad i avsnitt med angivna klockslag, så att deltagarna kan välja de teman som intresserar dem. Utbildningen hålls på finska.

Anmälan senast 16.5.2021 före kl. 16.00. En länk till webbinariet skickas via e-post 17.5.2021 till alla som anmält sig.

Utbildningen är avgiftsfri.

Mål

Ge deltagarna grundläggande kunskaper om verksamhetsprinciperna i samband med elektroniska recept.

Målgrupp

Personal på apotek och sjukhusapotek samt social- och hälsovårdsenheter som ännu inte känner till elektroniska recept eller som vill repetera sina kunskaper inom något delområde.

Innehåll

 • Identifiering och informering av patienten samt förbud
 • Ordinering av läkemedel
 • Expediering av recept på apoteket
 • Skötsel av ärenden för en patient
 • Rättelse och makulering av recept
 • Förnyelse av recept
 • Avtal om dosdispensering samt elektroniska recept inom hemvården och för patienter i serviceboende

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial som översätts till svenska och en finskspråkig videoinspelning av utbildningen läggs ut på den här sidan.

Mål

Syftet med utbildningen är att presentera Arkivet över bildmaterial och dess andel i Kanta-tjänstehelheten samt gå igenom verksamhetsmodeller i samband med Arkivet över bildmaterial ur den professionella hälso- och sjukvårdspersonalens synvinkel.

Målgrupp

Målgruppen är företrädare för privata och offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer, så som

 • professionell hälso- och sjukvårdspersonal som producerar och använder bilddiagnostiska undersökningar
 • IT-ansvariga och -administratörer
 • dataskyddsombud 
 • arkivansvariga

Innehåll

 • Arkivet över bildmaterial och dess andel i Kanta-tjänstehelheten
 • Verksamhetsmodeller för bilddiagnostikenheter vid användningen av Kanta-tjänster

Utbildningsmaterial

Videoinspelning

Införandeinfon har publicerats som videoinspelning (på finska). Länken till inspelningen finns på den finskspråkiga sidan.

Målgrupp

Infon är riktad för företrädare för privata och offentliga hälsovårdsorganisationer och systemleverantörer.

Innehåll

 • Målet för infon är att gå igenom kort vissa Patientdataarkivets funktionaliteter som kan införas (t.ex.  intyg och utlåtanden inkl. deras förmedling och sammanställningar av centrala hälsouppgifter).
 • Ytterligare repeteras vad allt som ska läggas märke till när man planerar att införa funktionaliteten.

Utbildningsmaterial

​​​​​​​Videoinspelning

Utbildningen har publicerats som videoinspelning (på finska). Länken till inspelningen finns på den finskspråkiga sidan.

Målgrupp

Yrkesutbildade personer inom mun- och tandvården och förvaltningen

Innehåll

 • Strukturerad dokumentation inom mun- och tandvården
 • Åtgärdsklassifikationen
 • Tandläkarnas åtgärdsarvoden

Utbildningsmaterial

Målgrupp

Patientdataarkivets utbildning för företrädare för privata och offentliga hälsovårdsorganisationer och systemleverantörer.

Innehåll

 • Fullmakt för köpta tjänster 1.0
 • Arkivering av gamla patientuppgifter

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial som översätts till svenska läggs ut på denna sida efteråt.