Utbildning inom hälsovården

Utbildning inom hälsovården

På denna sida finns Kanta-utbildning och utbildningsmaterial som är översatt till svenska för yrkesutbildade personer inom de organisationer som tar i bruk och som använder Kanta-tjänsterna.

Utbildningen ordnas i huvudsak på finska. Svenskspråkig utbildning ordnas vid behov.

Utbildning inom hälsovården

 • Tidpunkt: tisdagen 26.1.2021 kl. 12–15
 • Plats: Skype for Business-distansförbindelse
 • Anmälningslänken finns på den finskspråkiga sidan. Anmälningstiden går ut måndagen 25.1.2021 kl. 15.

Utbildningen hålls på finska.

Skype-distansförbindelselänken skickas en dag före utbildningen via e-post till alla som förhandsanmält sig till mötet.

Man kan delta i utbildningen också utan anmälning. Skype-länken och utbildningsmaterialet kommer att läggas på den finskspråkiga sidan före utbildningen.

Utbildningen är avgiftsfri.

Målgruppen för utbildningen

Företrädare för privata och offentliga hälsovårdsorganisationer och systemleverantörer.

Teman som tas upp

 • Fullmakt för köpta tjänster 1.0
  • verksamhetsmodeller
  • införande.
 • Arkivering av gamla patientuppgifter
  • införandeprocessen
  • införandet i praktiken, en organisation berättar
  • främjningsprojektet.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet som översätts på svenska läggs ut på denna sida efteråt.

Målgruppen för utbildningen

Yrkesutbildade personer inom mun- och tandvården och förvaltningen

Teman som tas upp

 • Strukturerad dokumentation inom mun- och tandvården
 • Åtgärdsklassifikationen
 • Tandläkarnas åtgärdsarvoden

Utbildningen hålls på finska.

Koulutusmateriaalit

Koulutusmateriaali kootaan osittain ennakkoon lähetettyjen kysymysten perusteella. Lähetäthän koulutuksessa käsiteltäviin aiheisiin liittyvät kysymyksesi tilaisuuden kouluttajalle Ulla Harjunmaalle

 • ma 25.1.2021 mennessä
 • osoitteeseen: etunimi.sukunimi@thl.fi
 • ja laita viestin aiheeksi: Suun terveydenhuollon koulutus 3.2.2021.

Koulutus järjestetään suomeksi. Suomenkielinen koulutusmateriaali tulee saataville tälle sivulle ennen tilaisuutta.

Ruotsinkielinen koulutusmateriaali julkaistaan tällä sivulla koulutuksen jälkeen.

Koulutus tallennetaan ja on siten katsottavissa myös jälkikäteen. Linkki koulutustallenteeseen julkaistaan tällä sivulla koulutuksen jälkeen.

Införandeinfon kommer inte att ordnas som en egen utbildningstillställning.

Infon publiceras som videoinspelning torsdagen 4.2.2021. Länken till inspelningen kommer att finnas på den här sidan.

Målet för infon är att gå igenom kort vissa Patientdataarkivets funktionaliteter som kan införas (t.ex.  intyg och utlåtanden inkl. deras förmedling och sammanställningar av centrala hälsouppgifter). Ytterligare repeteras vad allt som ska läggas märke till när man planerar att införa funktionaliteten.

Infon är riktad för företrädare för privata och offentliga hälsovårdsorganisationer och systemleverantörer.

Infon hålls på finska.

 • Tidpunkt: April 2021. Tidsplanen för utbildningen baserar sig på hur behandlingen av klientuppgiftslagen fortskrider
 • Plats: Skype for Business-distansförbindelse
 • Anmälningen öppnas senare.

En distansförbindelselänk skickas några dagar före mötet via e-post till alla som förhandsanmält sig till mötet. 

Utbildningen är avgiftsfri. Utbildningen hålls på finska.

Målet för utbildningen

 • Presentera hur ändringarna i den nya kunduppgiftslagen påverkar utlämnandet av klient- och patientuppgifter
 • Utbilda företrädare för privata och offentliga hälsovårdsorganisationer så att de kan genomföra ändringen i utlämnandet av klient- och patientuppgifter i sina egna organisationer. 
 • Presentera hur uppgift om att kunden informerats samt förbud mot utlämnande sparas i FPA:s användargränssnitt med hjälp av Luotain.
 • FPA arrangerar det förberedande mötet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

Målgruppen för utbildningen

Företrädare för privata och offentliga hälsovårdsorganisationer som ansvarar för genomförandet av ändringen i utlämnandet av uppgifter i sin organisation.

Teman som tas upp

 • De ändringar i klientuppgiftslagen/kunduppgiftslagen som har att göra med utlämnande av klient- och patientuppgifter. 
 • Verksamhetsmodeller för utlämnande av klient- och patientuppgifter.
 • Funktioner för medborgarna på Mina Kanta-sidor: Information om Kanta-tjänsterna samt förbud.
 • Hur tjänsten Luotain tas i bruk och används.
 • Beviljande av Suomi.fi-fullmakter.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet delas ut för deltagarna före utbildningen och läggs ut på denna sida efteråt.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet delas ut för deltagarna före utbildningen och läggs ut på denna sida efteråt.