Utbildning inom hälsovården

Utbildning inom hälsovården

På denna sida finns Kanta-utbildning och utbildningsmaterial som är översatt till svenska för yrkesutbildade personer inom de organisationer som tar i bruk och som använder Kanta-tjänsterna. Utbildningen ordnas i huvudsak på finska. Svenskspråkig utbildning ordnas vid behov.

Framtida utbildning

Utbildning om Arkivariens användargränssnitt, Patientdataarkivet

 • Datum: 17.11.2020

Utbildningen hålls på finska. Anmälningslänken till utbildningen finns på den finskspråkiga sidan.

Utbildningsmaterialet delas ut för deltagarna efteråt.

Verksamhetsmodeller för Arkivet över bildmaterial

 • Datum 25.11.2020

Utbildningen hålls på finska. Anmälningslänken till utbildningen finns på den finskspråkiga sidan.

Utbildningsmaterialet delas ut för deltagarna före utbildningen och läggs ut på denna sida efteråt.

Hur ändringarna i klientuppgiftslagen påverkar utlämnandet av klient- och patientuppgifter – Är din organisation redo?

 • Tidpunkt: 30.11.2020 kl. 12–15. Utbildningen flyttas till januari 2021. Det nya datumet anmäls senare.
 • Plats: Skype for Business-distansförbindelse
 • Anmälan till utbildningen (lyyti.fi). Anmälningslänken aktiveras senare.

Anmälningstiden går ut 26.11.2020 kl. 16. En distansförbindelselänk skickas några dagar före mötet via e-post till alla som förhandsanmält sig till mötet. 

Utbildningen är avgiftsfri. Utbildningen hålls på finska.

Målet för utbildningen

 • Presentera hur ändringarna i den nya kunduppgiftslagen påverkar utlämnandet av klient- och patientuppgifter. 
 • Utbilda företrädare för privata och offentliga social- och hälsovårdsorganisationer så att de kan genomföra ändringen i utlämnandet av klient- och patientuppgifter i sina egna organisationer. 
 • Presentera hur uppgift om att kunden informerats samt förbud mot utlämnande sparas i FPA:s användargränssnitt med hjälp av Luotain.

FPA arrangerar det förberedande mötet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

Målgruppen för utbildningen

Företrädare för privata och offentliga social- och hälsovårdsorganisationer som ansvarar för genomförandet av ändringen i utlämnandet av uppgifter i sin organisation.

Teman som tas upp

 • De ändringar i klientuppgiftslagen/kunduppgiftslagen som har att göra med utlämnande av klient- och patientuppgifter 
 • Verksamhetsmodeller för utlämnande av klient- och patientuppgifter
 • Funktioner för medborgarna på Mina Kanta-sidor: Information om Kanta-tjänsterna samt förbud
 • Hur tjänsten Luotain tas i bruk och används
 • Beviljande av Suomi.fi-fullmakter.

Tidigare utbildning

Patientdataarkivets funktionaliteter: Fullmakt för köpta tjänster 1.0, Arkivering av gamla patientuppgifter och Åtgärdsklassifikationen för munhälsovård

 • Tidpunkt: tisdagen 20.10.2020 kl. 13.00-16.00

Utbildningen hålls på finska. Skype-länken till utbildningen finns på den finskspråkiga sidan. Man kan delta i utbildningen också utan anmälningen.

Utbildningsmaterialet

Minderåriga inom hälso-och sjukvården –verksamhetsmodeller i Kanta-tjänsterna som baserar sig på beslutsförmåga

 • Datum: 3.9.2020

Utbildningen hålls på finska.

Utbildningsmaterial som översatts till svenska:

Sidan har uppdaterats 22.10.2020