Utbildning inom socialvården

Utbildning inom socialvården

På denna sida finns Kanta-utbildning och utbildningsmaterial som är översatt till svenska för yrkesutbildade personer inom de organisationer som tar i bruk och som använder Kanta-tjänsterna.

Utbildningen ordnas i huvudsak på finska. Svenskspråkig utbildning ordnas vid behov.

Bekanta sig också med grundutbildningsmaterial om Klientdataarkivet för socialvården.

Utbildning inom socialvården

  • Datum: 27.1.2021 kl. 9.00–12.15

Vid utbildningen går man igenom de viktigaste specifikationerna som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården enligt fas 2 samt hur de påverkar rutinerna och de yrkesutbildade personernas arbete inom socialvården. Utbildningen är avsedd för organisationer som inför funktionerna enligt fas 2. 

Målgrupp: Ansvarspersoner för införandet av Kanta-tjänster, organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter, personer som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter, klientdatasystemens administratörer.

Utbildningen hålls på finska. Utbildningsmaterialet läggs senare ut på denna sida på finska och svenska

  • Datum: 13.1.2021 kl. 12.00–15.15

Vid utbildningen går man igenom logiken i klientuppgiftsmodellen samt de centrala principerna för tolkningen och tillämpningen av handlingsspecifikationerna och -helheterna. Man tar upp hur klienthandlingar fogas till ett ärende, en serviceuppgift, en socialservice och en serviceprocess.

Utbildningen omfattar också bl.a. funktionslogiken för hantering av ärenden och klientrelationer inom socialvården, föreskriften om grunderna för åtkomsträttigheter samt funktionslogiken för specifikation av åtkomsträttigheter. 

Utbildningen hålls på finska. Utbildningsmaterialet läggs senare ut på denna sida på svenska.

  • Datum: 20.10.2020. Utbildningen hålls på finska.

Utbildningsmaterial som översatts till svenska:

Vid utbildningen går man igenom de viktigaste specifikationerna som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården enligt fas 2 samt hur de påverkar rutinerna och de yrkesutbildade personernas arbete inom socialvården. Utbildningen är avsedd för organisationer som inför funktionerna enligt fas 2. 

Målgrupp: Ansvarspersoner för införandet av Kanta-tjänster, organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter, personer som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter, klientdatasystemens administratörer.

  • Datum: 7.10.2020. Utbildningen hålls på finska. 

Utbildningsmaterial som översatts till svenska:

Vid utbildningen går man igenom logiken i klientuppgiftsmodellen samt de centrala principerna för tolkningen och tillämpningen av handlingsspecifikationerna och -helheterna. Man tar upp hur klienthandlingar fogas till ett ärende, en serviceuppgift, en socialservice och en serviceprocess.

Utbildningen omfattar också bl.a. funktionslogiken för hantering av ärenden och klientrelationer inom socialvården, föreskriften om grunderna för åtkomsträttigheter samt funktionslogiken för specifikation av åtkomsträttigheter. 

Utbildningsinnehåll:

Syftet med arkivargränssnittet och funktionaliteten i gränssnittet, som sökfunktioner och dokumentvisning.

Utbildningsmaterial som översatts till svenska: