Utbildning inom socialvården

Utbildning inom socialvården

Kanta-utbildningar och utbildningsmaterial för yrkesutbildade personer inom socialvården.

Utbildningen ordnas i huvudsak på finska. Utbildningsmaterial som översätts till svenska finns på denna sida.

Utbildning inom socialvården

Utbildningen om verksamhetssätt vid införanden är tvådelad. Utbildningar om verksamhetssätt ordnas tre gånger per år med samma innehåll. Anmäl er till den utbildning som passar bäst in i tidsschemat för införandet i er organisation.

Du får en bekräftelse per e-post när du anmält dig till verksamhetssättsutbildningen. I bekräftelsemeddelandet finns också en länk till utbildningen.

Utbildningen hålls på finska.

Mål

Stöd särskilt för aktörer i socialvården vid införandet av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

 • Ansvarspersoner för införandet av Kanta-tjänster,
 • Organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter
 • Personer som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter
 • Klientdatasystemens administratörer.

Innehållet i utbildningen 11.10.2022

I den första delen av verksamhetssättsutbildningen går man igenom  logiken i klientuppgiftsmodellen samt de centrala principerna för tolkningen och tillämpningen av handlingsspecifikationerna och -helheterna.

Man tar upp hur klienthandlingar fogas till ett ärende, en serviceuppgift, en socialservice och en serviceprocess.

Utbildningen omfattar också bl.a. funktionslogiken för hantering av ärenden och klientrelationer inom socialvården samt grunderna för specifikation av åtkomsträttigheter. 

Innehållet i utbildningen 26.10.2022

I den andra delen av verksamhetssättsutbildningen går man igenom de viktigaste specifikationerna som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården enligt fas 2 samt hur de påverkar rutinerna och de yrkesutbildade personernas arbete inom socialvården.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet läggs senare ut på denna sida på svenska.

 • Tidpunkt: 1.11.2022 kl. 10.00–11.00
 • Plats: Distansförbindelse med Microsoft Teams

Forumet kräver ingen förhandsanmälan. FPA skickar en inbjudan med länk till utbildningen till alla kända Kanta-arkivarier.

Om du vill delta i forumet men inte har fått någon inbjudan kan du gärna skicka en begäran per e-post till adressen kanta@kanta.fi.

Mål

På forumet får Kanta-arkivarierna aktuell information. Målet är att stärka Kanta-arkivariernas roll i social- och hälsovårdsorganisationerna.

Målgrupp

Forumet riktar sig till Kanta-arkivarierna i offentliga och privata social- och hälsovårdsorganisationer som använder Klientdataarkivet för socialvården eller Patientdataarkivet.

Innehåll

Publiceras senare.

Tidpunkter för forumet för Kanta-arkivarier 2022

Forumet för Kanta-arkivarier ordnas två gånger om året.

 • 23.3.2022
 • 1.11.2022

En länk skickas dagen före mötet till alla som anmält sig.

När du har anmält dig till det första Kanta-forumet behöver du inte anmäla dig på nytt till senare forum.

Kanta-forumet för socialvården hålls på finska.

Mål

Syftet med Kanta-forumet för socialvården är att förbättra Kanta-tjänsternas kundfokusering. Under forumet går man igenom aktuella frågor som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården.

Vi hoppas på tips från deltagarna om teman för kommande möten. Önskemål om teman för mötena och förhandsfrågor kan skickas via e-post till kanta@kanta.fi. Ange som rubrik ’Kanta-forum för socialvården’.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom socialvården.

Program

Publicerats senare.

Utbildningsmaterial

Efter forumet e-postas materialet till alla som anmält sig till Kanta-forum för socialvården. Utbildningsmaterialet läggs också senare ut på denna sida på svenska.

Syftet med Kanta-forumet för socialvården är att förbättra Kanta-tjänsternas kundfokusering. Under forumet går man igenom aktuella frågor som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom socialvården.

Program

 • Välkommen och aktuellt, Jaana Nissilä, specialist på FPA:s Kanta-tjänster (FPA)
 • Krav enligt kunduppgiftslagen och organisationernas ansvar, Jaana Nissilä, specialist på FPA:s Kanta-tjänster (FPA)
 • Inför något nytt – införande av strukturerad dokumentation i social- och hälsovårdsorganisationer, Hanna Lohijoki, specialplanerare  (THL)
 • Stöd för utvecklingen av registreringsförfaranden i Kansa-koulu, Nea Kosonen, projektdirektör för Kansa-koulu 4.0.
 • Utlämnande av uppgifter mellan social- och hälsovårdssektorerna: Om kartläggningar av kundbehoven, Riitta Tuomaala, projektchef (FPA)
 • Utbildning i verksamhetssätt för aktörer inom socialvården, Riikka Pinta, kundrelationsansvarig (FPA)

Utbildningsmaterial

Efter forumet e-postas materialet till alla som anmält sig till Kanta-forum för socialvården.

Målet av utbildningen är stöd särskilt för aktörer i socialvården vid införandet av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

 • Ansvarspersoner för införandet av Kanta-tjänster
 • Organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter
 • Personer som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter
 • Klientdatasystemens administratörer.

Material och innehållet i utbildningen 4.5.2022

I den första delen av verksamhetssättsutbildningen går man igenom logiken i klientuppgiftsmodellen samt de centrala principerna för tolkningen och tillämpningen av handlingsspecifikationerna och -helheterna.

Man tar upp hur klienthandlingar fogas till ett ärende, en serviceuppgift, en socialservice och en serviceprocess.

Utbildningen omfattar också bl.a. funktionslogiken för hantering av ärenden och klientrelationer inom socialvården samt grunderna för specifikation av åtkomsträttigheter. 

Material och innehållet i utbildningen 17.5.2022

I den andra delen av verksamhetssättsutbildningen går man igenom de viktigaste specifikationerna som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården enligt fas 2 samt hur de påverkar rutinerna och de yrkesutbildade personernas arbete inom socialvården.

Mål

Syftet med Kanta-forumet för socialvården är att förbättra Kanta-tjänsternas kundfokusering. Under forumet går man igenom aktuella frågor som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom socialvården.

Videoinspelningar

Finsksprågika videoinspelningar av Kanta-forum för socialvården har publicerats. Länken till videoinspelningarna finns på den finskspråkiga sidan.

Videoinspelningar

I inspelningarna presenteras funktionerna i Arkivariens användargränssnitt på ett allmänt plan och inom socialvården. Inspelningarna är på finska.

Utbildningsmaterial

Målgrupp

Nuvarande och framtida arkivarier inom socialvården

Innehåll

 • Allmän presentation av Kanta-arkivariens användargränssnitt
  • användningsändamål
  • inloggning.
 • Funktionerna i Arkivariens användargränssnitt inom socialvården
  • sökfunktionen
  • granskning av handlingar
  • makulering av handlingar.