Utbildning inom socialvården

Utbildning inom socialvården

På denna sida finns Kanta-utbildning och utbildningsmaterial som är översatt till svenska för yrkesutbildade personer inom de organisationer som tar i bruk och som använder Kanta-tjänsterna. Utbildningen ordnas i huvudsak på finska. Svenskspråkig utbildning ordnas vid behov.

Framtida utbildning

Utbildning om rutiner för aktörer i Klientdataarkivet för socialvården, våg 9, 1/2

  • Datum: 13.1.2021 kl. 12.00–15.15

Vid utbildningen går man igenom logiken i klientuppgiftsmodellen samt de centrala principerna för tolkningen och tillämpningen av handlingsspecifikationerna och -helheterna. Man tar upp hur klienthandlingar fogas till ett ärende, en serviceuppgift, en socialservice och en serviceprocess. Utbildningen omfattar också bl.a. funktionslogiken för hantering av ärenden och klientrelationer inom socialvården, föreskriften om grunderna för åtkomsträttigheter samt funktionslogiken för specifikation av åtkomsträttigheter. 

Utbildningen hålls på finska. Utbildningsmaterialet läggs senare ut på denna sida på svenska.

Utbildning om rutiner för aktörer i Klientdataarkivet för socialvården, våg 9, 2/2

  • Datum: 27.1.2021 kl. 9.00–12.15

Vid utbildningen går man igenom de viktigaste specifikationerna som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården enligt fas 2 samt hur de påverkar rutinerna och de yrkesutbildade personernas arbete inom socialvården. Utbildningen är avsedd för organisationer som inför funktionerna enligt fas 2. 

Målgrupp: Ansvarspersoner för införandet av Kanta-tjänster, organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter, personer som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter, klientdatasystemens administratörer.

Utbildningen hålls på finska. Utbildningsmaterialet läggs senare ut på denna sida på finska och svenska


Tidigare utbildning

Utbildning om rutiner för aktörer i Klientdataarkivet för socialvården, våg 8, 2/2

  • Datum: 20.10.2020

Vid utbildningen går man igenom de viktigaste specifikationerna som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården enligt fas 2 samt hur de påverkar rutinerna och de yrkesutbildade personernas arbete inom socialvården. Utbildningen är avsedd för organisationer som inför funktionerna enligt fas 2. 

Målgrupp: Ansvarspersoner för införandet av Kanta-tjänster, organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter, personer som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter, klientdatasystemens administratörer.

Utbildningen hålls på finska. Utbildningsmaterialet läggs senare ut på denna sida på finska och svenska.

 

Utbildning om rutiner för aktörer i Klientdataarkivet för socialvården, våg 8, 1/2 

  • Datum: 7.10.2020

Vid utbildningen går man igenom logiken i klientuppgiftsmodellen samt de centrala principerna för tolkningen och tillämpningen av handlingsspecifikationerna och -helheterna. Man tar upp hur klienthandlingar fogas till ett ärende, en serviceuppgift, en socialservice och en serviceprocess. Utbildningen omfattar också bl.a. funktionslogiken för hantering av ärenden och klientrelationer inom socialvården, föreskriften om grunderna för åtkomsträttigheter samt funktionslogiken för specifikation av åtkomsträttigheter. 

Utbildningen hålls på finska. Utbildningsmaterialet läggs senare ut på denna sida på svenska. 

Arkivariens användargränssnitt inom socialvården, utbildning 15.9.2020

Utbildningsinnehåll:

Syftet med arkivargränssnittet och funktionaliteten i gränssnittet, som sökfunktioner och dokumentvisning.

Utbildningsmaterial som översatts till svenska:

 

Utbildning om klientdataarkivet för socialvården 19.5.2020

Utbildningen behandlar strukturerade klientrapportanteckningar och den förändring som de medför i klientrapporten, behandlingen av klientuppgifter inom socialvården och användarrättighetens funktionalitet, visning av klienthandlingar på Mina Kanta-sidor, saker som ska beaktas vid dokumentationen samt uträttande av ärenden på grund av fullmakt och vårdnad om barn på Mina Kanta-sidor.

Utbildningsmaterial som översatts till svenska:

Utbildning om klientdataarkivet för socialvården 5.5.2020

I utbildningen går man igenom klientuppgiftsmodellens logik samt de principer som är centrala för tolkningen och tillämpningen av handlingsspecifikationerna och -helheterna. I utbildningen behandlas kopplingen av klienthandlingar till ärende, serviceuppgift, socialservice och serviceprocess. Dessutom omfattar utbildningen bl.a. verksamhetslogiken för hantering av ärenden och klientrelationer samt den föreskrift som gäller grunderna för användarrättigheter och verksamhetslogiken för specifikation av användarrättigheter.

Utbildningsmaterial som översatts till svenska:

Sidan har uppdaterats 22.10.2020