Utbildning inom socialvården

Utbildning inom socialvården

Kanta-utbildningar och utbildningsmaterial för yrkesutbildade personer inom socialvården.

Utbildningen ordnas i huvudsak på finska. Utbildningsmaterial som översätts till svenska finns på denna sida.

Bekanta sig också med grundutbildningsmaterial om Klientdataarkivet för socialvården.

Utbildning inom socialvården

En länk skickas dagen före mötet till alla som anmält sig.

Kanta-forumet för socialvården hålls på finska.

Mål

Syftet med Kanta-forumet för socialvården är att förbättra Kanta-tjänsternas kundfokusering. Under forumet går man igenom aktuella frågor som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom socialvården.

Innehåll

De teman som tas upp under det första forumet har sammanställts på basis av vanliga frågor och aktuella händelser.

Bland annat tas följande upp:

 • Presentation av Kanta-forumet för socialvården: Forumets syfte och mål
 • Lägesöversikt för Klientdataarkivet för socialvården
 • Aktuella utsikter i fråga om funktionerna.

Kommande möten

Följande Kanta-forum för socialvården ordnas

 • 8.9.2021 kl. 10–11  
 • 8.12.2021 kl. 10–11.

Om du har anmält dig till det första Kanta-forumet behöver du inte anmäla dig på nytt till senare forum. Dagen före mötet skickas en länk till alla som anmält sig.

Vi hoppas på tips från deltagarna om teman för kommande möten. Önskemål om teman för mötena och förhandsfrågor kan skickas via e-post till kanta@kanta.fi. Ange som rubrik ’Kanta-forum för socialvården’.

Anmälningstiden går ut 3.5.2021 kl. 10.00. En länk till utbildningen skickas via e-post till alla som anmält sig efter att anmälningstiden gått ut.

Utbildningen hålls på finska, i samarbete med THL. Utbildningen är avgiftsfri och öppen för alla.

Mål

Stöd särskilt för aktörer i införandeperiod 3/2021 (våg 10) vid införandet av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

 • Ansvarspersoner för införandet av Kanta-tjänster,
 • Organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter
 • Personer som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter
 • Klientdatasystemens administratörer.

Innehåll

 • Vid utbildningen går man igenom logiken i klientuppgiftsmodellen samt de centrala principerna för tolkningen och tillämpningen av handlingsspecifikationerna och -helheterna.
 • Man tar upp hur klienthandlingar fogas till ett ärende, en serviceuppgift, en socialservice och en serviceprocess.
 • Utbildningen omfattar också bl.a. funktionslogiken för hantering av ärenden och klientrelationer inom socialvården, föreskriften om grunderna för åtkomsträttigheter samt funktionslogiken för specifikation av åtkomsträttigheter. 

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet läggs senare ut på denna sida på svenska. 

Anmälningstiden går ut 17.5.2021 kl. 10.00. En länk till utbildningen skickas via e-post till alla som anmält sig efter att anmälningstiden gått ut.

Utbildningen hålls på finska, i samarbete med THL. Utbildningen är avgiftsfri och öppen för alla.

Mål

Stöd särskilt för aktörer i införandeperiod 3/2021 (våg 10) vid införandet av Klientdataarkivet för socialvården. Utbildningen är avsedd för organisationer som inför funktionerna enligt fas 2. 

Målgrupp

 • Ansvarspersoner för införandet av Kanta-tjänster,
 • Organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter
 • Personer som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter
 • Klientdatasystemens administratörer.

Innehåll

Vid utbildningen går man igenom de viktigaste specifikationerna som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården enligt fas 2 samt hur de påverkar rutinerna och de yrkesutbildade personernas arbete inom socialvården.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet läggs senare ut på denna sida på svenska.

​​​​​Mål

Stöd särskilt för aktörer i införandeperiod 2/2021 (våg 9) vid införandet av Klientdataarkivet för socialvården. Utbildningen är avsedd för organisationer som inför funktionerna enligt fas 2.

Målgrupp

 • Ansvarspersoner för införandet av Kanta-tjänster 
 • organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter 
 • personer som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter 
 • klientdatasystemens administratörer.

Innehåll

Vid utbildningen går man igenom de viktigaste specifikationerna som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården enligt fas 2 samt hur de påverkar rutinerna och de yrkesutbildade personernas arbete inom socialvården.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet som översätts på svenska läggs ut på denna sida efteråt.

Mål

Stöd särskilt för aktörer i införandeperiod 2/2021 (våg 9) vid införandet av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

 • Ansvarspersoner för införandet av Kanta-tjänster,
 • Organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter
 • Personer som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter
 • Klientdatasystemens administratörer.

Innehåll

 • Vid utbildningen går man igenom logiken i klientuppgiftsmodellen samt de centrala principerna för tolkningen och tillämpningen av handlingsspecifikationerna och -helheterna.
 • Man tar upp hur klienthandlingar fogas till ett ärende, en serviceuppgift, en socialservice och en serviceprocess.
 • Utbildningen omfattar också bl.a. funktionslogiken för hantering av ärenden och klientrelationer inom socialvården, föreskriften om grunderna för åtkomsträttigheter samt funktionslogiken för specifikation av åtkomsträttigheter. 

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet läggs senare ut på denna sida på svenska.

Innehåll

Syftet med arkivargränssnittet och funktionaliteten i gränssnittet, som sökfunktioner och dokumentvisning.

Utbildningsmaterial