Utbildning inom socialvården

Utbildning inom socialvården

Kanta-utbildningar och utbildningsmaterial för yrkesutbildade personer inom socialvården.

Utbildningen ordnas i huvudsak på finska. Utbildningsmaterial som översätts till svenska finns på denna sida.

Utbildning inom socialvården

Vi skickar en deltagarlänk dagen före mötet till de som anmält sig.

När du anmäler dig till detta Kanta-forum får du automatiskt en inbjudan till andra möten år 2023. Anmäl dig på nytt om din e-postadress ändrar.

Kanta-forumet för socialvården hålls på finska.

Mål

Syftet med Kanta-forumet för socialvården är att förbättra Kanta-tjänsternas kundfokusering. Under forumet går man igenom aktuella frågor som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården.

Vi hoppas på tips från deltagarna om teman för kommande möten. Önskemål om teman för mötena och förhandsfrågor kan skickas via e-post till kanta@kanta.fi. Ange som rubrik ’Kanta-forum för socialvården’.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom socialvården.

Innehåll

Temat för forumet är hur klientuppgifterna inom socialvården visas på Mina Kanta-sidorna.

 • När börjar uppgifterna visas och vad kräver det av socialvårdsorganisationen?
 • Vilka uppgifter om socialservicen kan klienten se på Mina Kanta-sidorna?

Material

Utbildningsmaterialet läggs efter forumet ut på denna sida på svenska.

Tidpunkter för Kanta-forum för socialvården 2023

Kanta-forum för socialvården ordnas fyra gånger om året.

 • 15.2.2023
 • 10.5.2023
 • 20.9.2023
 • 13.12.2023

Du får ett bekräftelsemeddelande per e-post om en lyckad anmälan. Bekräftelsemeddelandet innehåller också en länk för deltagande i mötet.

Mötet ordnas på finska.

Mål

På forumet får Kanta-arkivarierna aktuell information. Målet är att stärka Kanta-arkivariernas roll i social- och hälsovårdsorganisationerna.

Målgrupp

Forumet riktar sig till Kanta-arkivarierna i offentliga och privata social- och hälsovårdsorganisationer som använder Klientdataarkivet för socialvården eller Patientdataarkivet.

Innehåll

Publicerats senare.

Tidpunkter för forumet för Kanta-arkivarier 2023

Forumet för Kanta-arkivarier ordnas två gånger om året.

 • 22.3.2023
 • 8.11.2023

Läs mer om arkivariens användargränssnit.

Vi ordnar en fördjupad utbildning om verksamhetssätt två gånger om året. Utbildningens innehåll är detsamma båda gångerna. Anmäl dig till den utbildning som bäst passar din organisations tidtabell för införandet.

Du får ett bekräftelsemeddelande per e-post om en lyckad anmälan. Bekräftelsemeddelandet innehåller också en länk för deltagande i utbildningen.

Mål

Efter att du genomgått utbildningen känner du till verksamhetssätten i anslutning till användningen av Klientdataarkivet för socialvården. Dessutom får du stöd från utbildningen för införandet av arkivet.

Målgrupp

Utbildningen är till nytta särskilt för de tillhandahållare av socialvårdstjänster som håller på att införa Klientdataarkivet för socialvården enligt fas 2.

Din arbetsbeskrivning kan till exempel vara

 • person som ansvarar för införandet av Kanta-tjänsten
 • organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter
 • person som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter
 • klientdatasystemens administratör.

Innehåll

De viktigaste specifikationerna som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården enligt fas 2 samt hur de påverkar verksamhetssätten och den yrkesutbildade personens arbete inom socialvården.

 • Strukturerade anteckningar i klientjournaler och strukturerad lagring
 • Åtkomsträtt till register inom socialvården
 • Visning av klientuppgifter inom socialvården på Mina Kanta-sidor
 • Sköta ärenden för någon annan på Mina Kanta-sidor för socialvården

Material

Vi publicerar utbildningsmaterialet på den här sidan efter utbildningen.

Vi skickar en deltagarlänk dagen före mötet till de som anmält sig.

När du anmäler dig till detta Kanta-forum får du automatiskt en inbjudan till andra möten år 2023. Anmäl dig på nytt om din e-postadress ändrar.

Kanta-forumet för socialvården hålls på finska.

Mål

Syftet med Kanta-forumet för socialvården är att förbättra Kanta-tjänsternas kundfokusering. Under forumet går man igenom aktuella frågor som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården.

Vi hoppas på tips från deltagarna om teman för kommande möten. Önskemål om teman för mötena och förhandsfrågor kan skickas via e-post till kanta@kanta.fi. Ange som rubrik ’Kanta-forum för socialvården’.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom socialvården.

Program

Publicerats senare.

Material

Utbildningsmaterialet läggs efter forumet ut på denna sida på svenska.

Tidpunkter för Kanta-forum för socialvården 2023

Kanta-forum för socialvården ordnas fyra gånger om året.

 • 15.2.2023
 • 10.5.2023
 • 20.9.2023
 • 13.12.2023

Vi ordnar en fördjupad utbildning om verksamhetssätt två gånger om året. Utbildningens innehåll är detsamma båda gångerna. Anmäl dig till den utbildning som bäst passar din organisations tidtabell för införandet.

Du får ett bekräftelsemeddelande per e-post om en lyckad anmälan. Bekräftelsemeddelandet innehåller också en länk för deltagande i utbildningen.

Mål

Efter att du genomgått utbildningen känner du till verksamhetssätten i anslutning till användningen av Klientdataarkivet för socialvården. Dessutom får du stöd från utbildningen för införandet av arkivet.

Målgrupp

Utbildningen är till nytta särskilt för de tillhandahållare av socialvårdstjänster som håller på att införa Klientdataarkivet för socialvården enligt fas 2.

Din arbetsbeskrivning kan till exempel vara

 • person som ansvarar för införandet av Kanta-tjänsten
 • organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter
 • person som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter
 • klientdatasystemens administratör.

Innehåll

De viktigaste specifikationerna som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården enligt fas 2 samt hur de påverkar verksamhetssätten och den yrkesutbildade personens arbete inom socialvården.

 • Strukturerade anteckningar i klientjournaler och strukturerad lagring
 • Åtkomsträtt till register inom socialvården
 • Visning av klientuppgifter inom socialvården på Mina Kanta-sidor
 • Sköta ärenden för någon annan på Mina Kanta-sidor för socialvården

Material

Vi publicerar utbildningsmaterialet på den här sidan efter utbildningen.

Vi skickar en deltagarlänk dagen före mötet till de som anmält sig.

När du anmäler dig till detta Kanta-forum får du automatiskt en inbjudan till andra möten år 2023. Anmäl dig på nytt om din e-postadress ändrar.

Kanta-forumet för socialvården hålls på finska.

Mål

Syftet med Kanta-forumet för socialvården är att förbättra Kanta-tjänsternas kundfokusering. Under forumet går man igenom aktuella frågor som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården.

Vi hoppas på tips från deltagarna om teman för kommande möten. Önskemål om teman för mötena och förhandsfrågor kan skickas via e-post till kanta@kanta.fi. Ange som rubrik ’Kanta-forum för socialvården’.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom socialvården.

Innehåll

Publicerats senare.

Material

Utbildningsmaterialet läggs efter forumet ut på denna sida på svenska.

Tidpunkter för Kanta-forum för socialvården 2023

Kanta-forum för socialvården ordnas fyra gånger om året.

 • 15.2.2023
 • 10.5.2023
 • 20.9.2023
 • 13.12.2023

Du får ett bekräftelsemeddelande per e-post om en lyckad anmälan. Bekräftelsemeddelandet innehåller också en länk för deltagande i mötet.

Mötet ordnas på finska.

Mål

På forumet får Kanta-arkivarierna aktuell information. Målet är att stärka Kanta-arkivariernas roll i social- och hälsovårdsorganisationerna.

Målgrupp

Forumet riktar sig till Kanta-arkivarierna i offentliga och privata social- och hälsovårdsorganisationer som använder Klientdataarkivet för socialvården eller Patientdataarkivet.

Innehåll

Publicerats senare.

Tidpunkter för forumet för Kanta-arkivarier 2023

Forumet för Kanta-arkivarier ordnas två gånger om året.

 • 22.3.2023
 • 8.11.2023

Läs mer om arkivariens användargränssnit.

Vi skickar en deltagarlänk dagen före mötet till de som anmält sig.

När du anmäler dig till detta Kanta-forum får du automatiskt en inbjudan till andra möten år 2023. Anmäl dig på nytt om din e-postadress ändrar.

Kanta-forumet för socialvården hålls på finska.

Mål

Syftet med Kanta-forumet för socialvården är att förbättra Kanta-tjänsternas kundfokusering. Under forumet går man igenom aktuella frågor som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården.

Vi hoppas på tips från deltagarna om teman för kommande möten. Önskemål om teman för mötena och förhandsfrågor kan skickas via e-post till kanta@kanta.fi. Ange som rubrik ’Kanta-forum för socialvården’.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom socialvården.

Innehåll

Publicerats senare.

Material

Utbildningsmaterialet läggs efter forumet ut på denna sida på svenska.

Tidpunkter för Kanta-forum för socialvården 2023

Kanta-forum för socialvården ordnas fyra gånger om året.

 • 15.2.2023
 • 10.5.2023
 • 20.9.2023
 • 13.12.2023

Företrädarna för välfärdsområdena fådde information om hur kunduppgiftslagen förpliktar till användning av Kanta-tjänsterna och vad som är värt att beakta inom välfärdsområdena.

Målgrupp

De personer som ansvarar för informationshanteringen och klientdatasystemen inom socialvården samt för serviceverksamheten i välfärdsområdena.

Innehåll

Vi gick igenom vad de i kunduppgiftslagen inskrivna skyldigheterna att ansluta sig till Kanta-tjänsterna och arkivera handlingar där i praktiken innebär. Dessutom berättade vi vilket slags klientdatasystem offentliga tjänstetillhandahållare inom socialvården ska ha i bruk för att uppfylla lagens krav.

Ytterligare behandlade tjänstetillhandahållarnas ansvar samt Valviras tillsynsuppgift.

Program:

 • 10.00 Välkommen och aktuella frågor, Jaana Nissilä, specialist på FPA:s Kanta-tjänster (FPA)
 • 10.10 Skyldigheter enligt kunduppgiftslagen för tjänstetillhandahållare inom socialvården, Essi Haglund, överinspektör (Valvira)
 • 10.40 Paus  
 • 10.45 Informationssystemkrav enligt kunduppgiftslagen som ingår i skyldigheten att ansluta sig till Kanta-tjänsterna, Marko Suhonen, specialist på FPA:s Kanta-tjänster (FPA)
 • 11.10 Anslutningsmodellen för tjänstetillhandahållare & funktionen för åtkomsträtt till register, Jaana Nissilä, specialist på FPA:s Kanta-tjänster (FPA)
 • 11.30 Infomötet avslutas

Material

Vi publicerar materialet på den här sidan efter infomötet.

Syftet med Kanta-forumet för socialvården är att förbättra Kanta-tjänsternas kundfokusering. Under forumet går man igenom aktuella frågor som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom socialvården.

Innehåll

 • Välkommen och aktuella frågor, Jaana Nissilä, specialist på FPA:s Kanta-tjänster (FPA)
 • Skyldigheter enligt kunduppgiftslagen för tjänstetillhandahållare inom socialvården, Essi Haglund, överinspektör (Valvira) 
 • Vilka informationssystemkrav ingår i skyldigheten i kunduppgiftslagen att ansluta sig till Kanta-tjänsterna?, Marko Suhonen, specialist på FPA:s Kanta-tjänster (FPA)

Utbildningsmaterial

Målet av utbildningen är stöd särskilt för aktörer i socialvården vid införandet av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

 • Ansvarspersoner för införandet av Kanta-tjänster,
 • Organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter
 • Personer som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter
 • Klientdatasystemens administratörer.

Material och innehållet i utbildningen 11.10.2022

I den första delen av verksamhetssättsutbildningen går man igenom  logiken i klientuppgiftsmodellen samt de centrala principerna för tolkningen och tillämpningen av handlingsspecifikationerna och -helheterna.

Man tar upp hur klienthandlingar fogas till ett ärende, en serviceuppgift, en socialservice och en serviceprocess.

Utbildningen omfattar också bl.a. funktionslogiken för hantering av ärenden och klientrelationer inom socialvården samt grunderna för specifikation av åtkomsträttigheter. 

Material och innehållet i utbildningen 26.10.2022

I den andra delen av verksamhetssättsutbildningen går man igenom de viktigaste specifikationerna som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården enligt fas 2 samt hur de påverkar rutinerna och de yrkesutbildade personernas arbete inom socialvården.

Syftet med Kanta-forumet för socialvården är att förbättra Kanta-tjänsternas kundfokusering. Under forumet går man igenom aktuella frågor som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom socialvården.

Program

 • Välkommen och aktuellt, Jaana Nissilä, specialist på FPA:s Kanta-tjänster (FPA)
 • Krav enligt kunduppgiftslagen och organisationernas ansvar, Jaana Nissilä, specialist på FPA:s Kanta-tjänster (FPA)
 • Inför något nytt – införande av strukturerad dokumentation i social- och hälsovårdsorganisationer, Hanna Lohijoki, specialplanerare  (THL)
 • Stöd för utvecklingen av registreringsförfaranden i Kansa-koulu, Nea Kosonen, projektdirektör för Kansa-koulu 4.0.
 • Utlämnande av uppgifter mellan social- och hälsovårdssektorerna: Om kartläggningar av kundbehoven, Riitta Tuomaala, projektchef (FPA)
 • Utbildning i verksamhetssätt för aktörer inom socialvården, Riikka Pinta, kundrelationsansvarig (FPA)

Utbildningsmaterial

Mål

Syftet med Kanta-forumet för socialvården är att förbättra Kanta-tjänsternas kundfokusering. Under forumet går man igenom aktuella frågor som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom socialvården.

Videoinspelningar

Finsksprågika videoinspelningar av Kanta-forum för socialvården har publicerats. Länken till videoinspelningarna finns på den finskspråkiga sidan.

Videoinspelningar

I inspelningarna presenteras funktionerna i Arkivariens användargränssnitt på ett allmänt plan och inom socialvården. Inspelningarna är på finska.

Utbildningsmaterial

Målgrupp

Nuvarande och framtida arkivarier inom socialvården

Innehåll

 • Allmän presentation av Kanta-arkivariens användargränssnitt
  • användningsändamål
  • inloggning.
 • Funktionerna i Arkivariens användargränssnitt inom socialvården
  • sökfunktionen
  • granskning av handlingar
  • makulering av handlingar.