Utbildning inom socialvården

Utbildning inom socialvården

Kanta-utbildningar och utbildningsmaterial för yrkesutbildade personer inom socialvården.

Utbildningen ordnas i huvudsak på finska. Utbildningsmaterial som översätts till svenska finns på denna sida.

Utbildning inom socialvården

Utbildningen är avgiftsfri. Utbildningen hålls på finska.

Mål

Stöd särskilt för aktörer i införandeperiod 1/2022 (våg 11) vid införandet av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

 • Ansvarspersoner för införandet av Kanta-tjänster,
 • Organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter
 • Personer som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter
 • Klientdatasystemens administratörer.

Innehåll

 • Vid utbildningen går man igenom logiken i klientuppgiftsmodellen samt de centrala principerna för tolkningen och tillämpningen av handlingsspecifikationerna och -helheterna.
 • Man tar upp hur klienthandlingar fogas till ett ärende, en serviceuppgift, en socialservice och en serviceprocess.
 • Utbildningen omfattar också bl.a. funktionslogiken för hantering av ärenden och klientrelationer inom socialvården, föreskriften om grunderna för åtkomsträttigheter samt funktionslogiken för specifikation av åtkomsträttigheter. 

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet skickas till deltagarna via e-post.

Utbildningen är avgiftsfri. Utbildningen hålls på finska.

Mål

Stöd särskilt för aktörer i införandeperiod 1/2022 (våg 11) vid införandet av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

 • Ansvarspersoner för införandet av Kanta-tjänster,
 • Organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter
 • Personer som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter
 • Klientdatasystemens administratörer.

Innehåll

Vid utbildningen går man igenom de viktigaste specifikationerna som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården enligt fas 2 samt hur de påverkar rutinerna och de yrkesutbildade personernas arbete inom socialvården.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet skickas till deltagarna via e-post.

En länk skickas dagen före mötet till alla som anmält sig.

Kanta-forumet för socialvården hålls på finska.

Mål

Syftet med Kanta-forumet för socialvården är att förbättra Kanta-tjänsternas kundfokusering. Under forumet går man igenom aktuella frågor som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom socialvården.

Program

Programmet kommer att specificeras senare.

Utbildningsmaterial

Efter forumet e-postas materialet till alla som anmält sig till Kanta-forum för socialvården.

Kommande möten

Under 2021 ordnas Kanta-forum för socialvården

 • 20.4.2021 kl. 10–11
 • 8.9.2021 kl. 10–11.30 
 • 8.12.2021 kl. 10–11.30.

När du har anmält dig till det första Kanta-forumet behöver du inte anmäla dig på nytt till senare forum. Dagen före mötet skickas en länk till alla som anmält sig.

Vi hoppas på tips från deltagarna om teman för kommande möten. Önskemål om teman för mötena och förhandsfrågor kan skickas via e-post till kanta@kanta.fi. Ange som rubrik ’Kanta-forum för socialvården’.

Mål

Syftet med Kanta-forumet för socialvården är att förbättra Kanta-tjänsternas kundfokusering. Under forumet går man igenom aktuella frågor som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

Forumet riktar sig till offentliga och privata organisationer och yrkesutbildade personer inom socialvården.

Videoinspelningar

Finsksprågika videoinspelningar av Kanta-forum för socialvården har publicerats. Länken till videoinspelningarna finns på den finskspråkiga sidan.

Videoinspelningar

I inspelningarna presenteras funktionerna i Arkivariens användargränssnitt på ett allmänt plan och inom socialvården. Inspelningarna är på finska.

Utbildningsmaterial

Målgrupp

Nuvarande och framtida arkivarier inom socialvården

Innehåll

 • Allmän presentation av Kanta-arkivariens användargränssnitt
  • användningsändamål
  • inloggning.
 • Funktionerna i Arkivariens användargränssnitt inom socialvården
  • sökfunktionen
  • granskning av handlingar
  • makulering av handlingar.

Mål

Stöd särskilt för aktörer i införandeperiod 3/2021 (våg 10) vid införandet av Klientdataarkivet för socialvården. Utbildningen är avsedd för organisationer som inför funktionerna enligt fas 2. 

Målgrupp

 • Ansvarspersoner för införandet av Kanta-tjänster,
 • Organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter
 • Personer som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter
 • Klientdatasystemens administratörer.

Innehåll

Vid utbildningen går man igenom de viktigaste specifikationerna som gäller införandet och användningen av Klientdataarkivet för socialvården enligt fas 2 samt hur de påverkar rutinerna och de yrkesutbildade personernas arbete inom socialvården.

Mål

Stöd särskilt för aktörer i införandeperiod 3/2021 (våg 10) vid införandet av Klientdataarkivet för socialvården.

Målgrupp

 • Ansvarspersoner för införandet av Kanta-tjänster,
 • Organisationens utbildare inom dokumentering och behandling av klientuppgifter
 • Personer som ansvarar för klientarbetet och behandlingen av klientuppgifter
 • Klientdatasystemens administratörer.

Innehåll

 • Vid utbildningen går man igenom logiken i klientuppgiftsmodellen samt de centrala principerna för tolkningen och tillämpningen av handlingsspecifikationerna och -helheterna.
 • Man tar upp hur klienthandlingar fogas till ett ärende, en serviceuppgift, en socialservice och en serviceprocess.
 • Utbildningen omfattar också bl.a. funktionslogiken för hantering av ärenden och klientrelationer inom socialvården, föreskriften om grunderna för åtkomsträttigheter samt funktionslogiken för specifikation av åtkomsträttigheter. 

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet läggs senare ut på denna sida på svenska.