Navigeringsmeny

Utbildningar och möten

Kanta utbildar är Kanta-tjänsternas utbildningshelhet för social- och hälsovårdsaktörer och apotek. Syftet med utbildningarna är att erbjuda yrkesutbildade personer information om Kanta-tjänsterna och om de nationellt enhetliga verksamhetsmodellerna – smidigt på nätet.

Framtida utbildningar och möten

Alla Kanta-utbildningar för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och för apoteken finns samlade här.

Kanta-webbskolor

Webbskolor om Kanta-tjänsterna och om nya funktioner för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och på apoteken.

Kanta-infon

Vid infoträffarna berättar man om Kanta-tjänster som kan införas och om fokusområdena för utvecklingen. Kanta-infon ordnas fyra gånger per år.

Handledningstimmar för införandena

Evenemang och utbildningsmaterial för organisationer som inför Kanta-tjänster.

Utbildning inom socialvården

Kanta-utbildningar och utbildningsmaterial för yrkesutbildade personer inom socialvården.

Utbildning inom hälsovården

Kanta-utbildningar och utbildningsmaterial för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och på apoteken.