Navigeringsmeny

Utbildningar och möten

Med hjälp av utbildningsmaterialet kan organisationerna stärka de anställdas kunskaper om Kanta-tjänsterna. Materialet får användas fritt vid inskolning och personalmöten. FPA ordnar utbildning för yrkesutbildade personer inom offentlig och privat social- och hälsovård om verksamhetsmodellerna för användning av Kanta-tjänsterna i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Utbildningen ordnas i huvudsak på finska.

Framtida utbildningar och möten

Alla kommande Kanta-möten för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsorganisationer finns på denna sida i kronologisk ordning. Utbildningen ordnas i huvudsak på finska.

Grundutbildning

Grundutbildning om Kanta-tjänsterna för yrkesutbildade personer.

Kanta-tjänsternas gemensamma förberedande möten för införandena

Målet för utbildningarna är att ge social- och hälsovårdsorganisationerna en överblick av processen vid införandet av Kanta-tjänster och vad som ska göras i samband med det. Vid utbildningen stöder man särskilt de organisationer som börjar använda Kanta-tjänsterna för första gången.

Utbildning inom hälsovården

På denna sida finns Kanta-utbildning och utbildningsmaterial som är översatt till svenska för hälsovården professionella inom de organisationer som tar i bruk och som använder Kanta-tjänsterna.

Utbildning inom socialvården

På denna sida finns Kanta-utbildning och utbildningsmaterial som är översatt till svenska för yrkesutbildade personer inom de organisationer som tar i bruk och som använder Kanta-tjänsterna.

Informationsträffar

Syftet med informationsträffarna är att berätta för social- och hälsovårdsorganisationerna om egenskaperna hos Kanta-tjänster som införs och om tyngdpunkterna i utvecklandet av tjänster.

Handledning i användningen av Mina Kanta-sidor

Patienterna behöver emellertid handledning i hur och när deras uppgifter finns att läsa på Mina Kanta-sidor. God handledning av patienterna kan också minska deras behov av att kontakta hälso- och sjukvården.