Inköp av läkemedel utomlands

Inköp av läkemedel utomlands

Det kommer stegvis att bli möjligt att köpa läkemedel med finländska elektroniska recept också i andra europeiska länder. Samarbetet inleds med Estland som första land.

Med ett elektroniskt recept kan du köpa läkemedel också på apotek i de europeiska länder som har beredskap att expediera elektroniska recept som har skrivits ut i ett annat land.  Än så länge kan läkemedel köpas i Estland och Kroatien. I Estland fungerar finländska elektroniska recept i majoriteten av apoteken (xls) medan alla apotek i Kroatien har beredskap att expediera elektroniska recept. Tjänsten utvidgar sig till andra europeiska länder stegvis. 

Innan du köper ett läkemedel ska du gå in på Mina Kanta-sidor och ge ditt samtycke till att dina receptuppgifter får lämnas ut till apotek i ett annat land i Europa. Ta med dig ditt pass eller ditt ID-kort till apoteket. Även om du har gett ditt samtycke kan ett recept inte expedieras utomlands, om du har förbjudit att uppgifter om receptet lämnas ut.

Observera att läkemedelsutbyte utomlands kan ske enligt andra principer än i Finland. Om du köper ett receptbelagt läkemedel utomlands är det möjligt att det läkemedel som du får är ett annat än det läkemedel som du får på ett apotek i Finland.

Med ett elektroniskt recept kan du köpa läkemedel utomlands. Som läkemedel räknas inte exempelvis bassalvor, kliniska näringspreparat, förbrukningsartiklar, kosttillskott och förbandsmaterial.

Dessutom kan du inte köpa följande läkemedel utomlands:

  • narkotika
  • HCI-läkemedel som kräver originalreceptet (HCI-klass PA eller ZA) 
    • Du kan kontrollera ditt läkemedels HCI-klass i Fimeas läkemedelssökning
  • läkemedel som tillverkas på apotek
  • kombinationsförpackningar, dvs. förpackningar som innehåller flera olika preparat
  • patientspecifika specialtillståndspreparat.

Den vanligaste orsaken till att ett läkemedel inte kan köpas utomlands är att det ordinerats för en viss tid. På Mina Kanta-sidor visas den ordinerade mängden då t.ex. som ”1 års dos”. 

Recept som kan expedieras på nytt med bestämda intervaller kan inte heller expedieras utomlands. På receptet står i så fall iter semel, iter bis eller iter ter.

Recept till vilka hänför sig ett läkararvode och som ännu inte har expedierats i Finland en enda gång kan inte heller expedieras utomlands.

Recept för inköp av läkemedel utomlands

Om du har tänkt köpa läkemedel utomlands i ett land där det finska elektroniska receptet inte är i bruk, kan läkemedelsförskrivaren också skriva ut ett recept som kallas ”Recept för inköp av läkemedel utomlands”.  I stället för en patientanvisning skriver läkemedelsförskrivaren ut ett recept på engelska som används på samma sätt som ett pappersrecept. Med receptet kan man inte köpa läkemedel i Finland och det går inte heller att själv skriva ut det via Mina Kanta-sidor. 

Man kan inte skriva ut recept för inköp av läkemedel utomlands om det gäller

  • läkemedel som innehåller narkotika eller HCI-läkemedel där originalrecept krävs
  • läkemedel som tillverkas på apotek.

Ett EU-land måste godkänna recept som skrivits ut i ett annat medlemsland. Ett apotek kan vägra att expediera ett recept som skrivits ut i ett annat medlemsland om det finns anledning att ifrågasätta receptets äkthet eller korrekthet. Apoteket expedierar läkemedlen i enlighet med landets egen lagstiftning.

I fråga om sådana läkemedel för behandling av sjukdom som inköpts utomlands ska ersättning sökas hos FPA i efterhand. Spara alla dokument, kvitton och förpackningar som gäller läkemedlet. Uppgifterna kan behövas när det utreds om du kan få ersättning för läkemedelsinköpet.

Min hälsa @ EU-logo. Infrastruktur för digitala e-hälsotjänster. En EU-tjänst.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 16.06.2020

Undersidor för delen Receptbelagda läkemedel utomlands