Inköp av läkemedel utomlands

Inköp av läkemedel utomlands

Det kommer stegvis att bli möjligt att köpa läkemedel med finländska elektroniska recept också i andra europeiska länder. Samarbetet inleds med Estland som första land.

Med ett elektroniskt recept kan du köpa läkemedel också på apotek i de europeiska länder som har beredskap att expediera elektroniska recept som har skrivits ut i ett annat land.  Än så länge kan läkemedel köpas i Estland och Kroatien. I Estland fungerar finlädska elektroniska recept i somliga apotek (xls) medan alla apotek i Kroatien har beredskap att expediera elektroniska recept. Tjänsten utvidgar sig till andra europeiska länder stegvis. 

Innan du köper ett läkemedel ska du gå in på Mina Kanta-sidor och ge ditt samtycke till att dina receptuppgifter får lämnas ut till apotek i ett annat land i Europa. Ta med dig ditt pass eller ditt ID-kort till apoteket.

Observera att läkemedelsutbyte utomlands kan ske enligt andra principer än i Finland. Om du köper ett receptbelagt läkemedel utomlands är det möjligt att det läkemedel som du får är ett annat än det läkemedel som du får på ett apotek i Finland.

Följande preparat kan inte köpas utomlands med ett elektroniskt recept:

 • narkotika och HCI-läkemedel
 • läkemedel som tillverkas på apotek
 • egenvårdspreparat som inte är läkemedel (t.ex. bassalvor, kliniska näringspreparat)
 • förbrukningsartiklar, kosttillskott och förbandsmaterial
 • preparat som har ordinerats för en viss tid (t.ex. den totala läkemedelsmängden har angetts verbalt, t.ex. ”läkemedel för ett år”).
 • preparat som kan expedieras på nytt efter en viss tid (t.ex. med en månads mellanrum. På receptet står i så fall iter semel, iter bis eller iter ter)
 • kombinationsförpackningar, dvs. förpackningar som innehåller flera olika preparat
 • patientspecifika specialtillståndspreparat
 • preparat till vilka hänför sig ett läkararvode och som tillsvidare inte har expedierats i Finland en enda gång.

Recept för inköp av läkemedel utomlands

Läkemedelsförskrivaren kan också skriva ut ett recept som kallas ”Recept för inköp av läkemedel utomlands”.  I stället för en patientanvisning skriver läkemedelsförskrivaren ut ett recept på engelska som används på samma sätt som ett pappersrecept. Med receptet kan man inte köpa läkemedel i Finland och det går inte heller att själv skriva ut det via Mina Kanta-sidor. 

Man kan inte skriva ut recept för inköp av läkemedel utomlands om det gäller

 • läkemedel som innehåller narkotika eller HCI-läkemedel där originalrecept krävs
 • läkemedel som tillverkas på apotek.

Ett EU-land måste godkänna recept som skrivits ut i ett annat medlemsland. Ett apotek kan vägra att expediera ett recept som skrivits ut i ett annat medlemsland om det finns anledning att ifrågasätta receptets äkthet eller korrekthet. Apoteket expedierar läkemedlen i enlighet med landets egen lagstiftning.

I fråga om sådana läkemedel för behandling av sjukdom som inköpts utomlands ska ersättning sökas hos FPA i efterhand. Spara alla dokument, kvitton och förpackningar som gäller läkemedlet. Uppgifterna kan behövas när det utreds om du kan få ersättning för läkemedelsinköpet.

Min hälsa @ EU-logo. Infrastruktur för digitala e-hälsotjänster. En EU-tjänst.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 13.12.2019

Undersidor för delen Receptbelagda läkemedel utomlands