Innehållspublicerare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i oktober 2023

Servicemeddelande - Medborgare Skrivet 22.9.2023 Alla servicemeddelanden

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

2.10: Avbrott i Kanta-tjänsterna

Tid: 2.10.2023 kl. 8.00–12.00

På grund av serviceåtgärder i Europeiska kommissionens informationssystem förekommer det avbrott i följande tjänsten:

  • Expediering av elektroniska recept mellan olika EU-länder

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Försök vid behov använda tjänsten i fråga på nytt efter avbrottet.

3.10: Partiellt serviceavbrott i arkivet över bildmaterial

Tid: 3.10.2023 kl. 18.00–24.00

I arkivet över bildmaterial görs uppdateringar som förbättrar verksamheten. Arkiveringen och sökningen av undersökningar fungerar normalt. Nya arkiveringar som gjorts under serviceavbrottet syns inte omedelbart i XDS-arkivet, utan kommer fram med några timmars fördröjning.

3.10: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 3.10.2023 kl. 20.30–02.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott. 

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

5.10: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 5.10.2023 kl. 21.00–24.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott. 

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

7.10: Korta avbrott kan förekomma i Kanta-tjänsterna

Tid: 7.10.2023 kl. 8.00–18.00

På grund av serviceåtgärder i Europeiska kommissionens informationssystem förekommer det avbrott i följande tjänsten:

  • Expediering av elektroniska recept mellan olika EU-länder

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Försök vid behov använda tjänsten i fråga på nytt efter avbrottet.

30.10: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 30.10.2023 kl. 20.30–23.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott. 

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

Mer information:

tekninentuki@kanta.fi