Innehållspublicerare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i november 2023

Servicemeddelande - Medborgare Skrivet 27.10.2023 Alla servicemeddelanden

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

1.11: Korta avbrott kan förekomma i Kanta-tjänsterna

Tid: 1.11.2023 klo 9.30–10.00

På grund av serviceåtgärder i Estland förekommer det avbrott i följande tjänsten:

 • Expediering av elektroniska recept mellan Estland och Finland

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

5.11: Avbrott i Kanta-tjänsterna kan förekomma

Tid: 5.11.2023 kl. 9.00–15.00

På grund av serviceåtgärder i webbtjänsten Suomi.fi kan det förekomma avbrott i följande tjänster: 

 • Skötsel av ärenden för någon annan
 • MittKanta: inloggning i tjänsten
 • Datalagret för egna uppgifter
 • Kanta Extranätet

Försök vid behov använda tjänsten på nytt om en stund.

6.11: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 6.11.2023 kl. 20.30–22.30

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott. 

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

7.11: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 7.11.2023 kl. 20.30–01.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott. 

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

15.11: Korta avbrott kan förekomma i Kanta-tjänsterna

Tid: 15.11.2023 klo 9.30 – 10.00

På grund av serviceåtgärder i Estland förekommer det avbrott i följande tjänsten:

 • Expediering av elektroniska recept mellan Estland och Finland

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

16.11: I Kanta-tjänsterna kan förekomma korta avbrott

Tid: 16.11.2023 kl. 6.00–7.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma korta avbrott i tjänster:

 • MittKanta
 • Datalagret för egna uppgifter: auktorisation
 • Kanta Extranät

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

16.-17.11: Korta avbrott kan förekomma i Kanta-tjänsterna

Tid: 16.11.2023 klo 23.00 – 17.11.2023 klo 03.00

På grund av serviceåtgärder i Europeiska kommissionens informationssystem förekommer det avbrott i följande tjänsten:

 • Expediering av elektroniska recept mellan olika EU-länder

Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Försök vid behov använda tjänsten i fråga på nytt efter avbrottet.

25.11: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 25.11.2023 kl. 08.00-11.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma korta avbrott i tjänster: 

 • Kodtjänsten 

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

30.11: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 30.11.2023 kl. 6.00–7.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska underhållsåtgärder och därför kan det förekomma korta avbrott i tjänsten: 

 • Kanta Extranätet 

Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

Mer information:

tekninentuki@kanta.fi