Innehållspresentatör

Uppdateringsarbeten i Kanta-tjänsterna 2.–3.10.2018

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet 2.–3.10.2018:

Begynnelsetid: 2.10. kl. 23.00
Avslutningstid: 3.10. kl. 03.00

Påverkan: Uppdateringsarbeten strävar efter att utföras utan avbrott, men det kan medföra kortvariga avbrott (0–60 sekunder) som påverkar alla Kanta-tjänster.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som uppdateringsarbeten kan medföra.

FPA, Kanta-tjänsterna

Närmare uppgifter:

tekninentuki@kanta.fi