Innehållspresentatör

Brådskande underhållsarbete i produktionsmiljöerna 14.2.2019 kl. 12

Servicemeddelande Skrivet 13.02.2019 Alla servicemeddelanden

I Kanta-tjänsternas produktionsmiljö utförs underhållsarbeten to 14.2.2019. Arbetet medför inget driftsavbrott för kunderna.

Vid förmedlingen av begäran om förnyelse har det upptäckts att en del begäranden inte har förmedlats till hälso- och sjukvården. När många begäranden om förnyelse har skickats samtidigt har det hänt att någon av dem inte har förmedlats. Före underhållsarbetet blev de här begärandena föråldrade, så att kunderna måste begära förnyelse på nytt.

Problemet har förekommit i hälso- och sjukvårdsorganisationer som tar emot begäranden om förnyelse med PUSH-modellen.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som servicearbetet kan medföra.
FPA:s Kanta-tjänster
Mer information:
tekninentuki@kanta.fi
telefon: 020 634 7787