Innehållspresentatör

Ändringsarbeten i Kanta-tjänsterna 14.6. kl. 23.00–15.6. kl. 01.00

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet.

Begynnelsetid: 14.6.2017 kl. 23.00
Avslutningstid: 15.6.2017 kl. 01.00

Påverkan: Ändringsarbeten strävar efter att utföras utan avbrott.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som ändringsarbeten kan medföra.

FPA, Kanta-tjänsterna

 

Närmare uppgifter:
tekninentuki@kanta.fi