Innehållspresentatör

Ändringsarbeten i Kanta-tjänsterna 27.6. kl. 23.00–28.6. kl. 01.00

 

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet.

Begynnelsetid: 27.6.2017 kl. 23.00
 Avslutningstid: 28.6.2017 kl. 01.00

Påverkan: Ändringsarbeten strävar efter att utföras utan avbrott.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som ändringsarbeten kan medföra.

FPA, Kanta-tjänsterna

Närmare uppgifter:
tekninentuki@kanta.fi