Innehållspublicerare

null Uppdateringsarbeten i Kanta-tjänsterna

Uppdateringsarbeten i Kanta-tjänsterna

Servicemeddelande Skrivet 18.06.2018 Alla servicemeddelanden

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet 26.–27.6.2018:

Begynnelsetid: 26.6. kl. 23.00
Avslutningstid: 27.6. kl. 03.00

Påverkan: Uppdateringsarbeten strävar efter att utföras utan avbrott, men det kan medföra kortvariga avbrott (0 – 60 sekunder) som påverkar alla Kanta-tjänster.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som uppdateringsarbeten kan medföra.

FPA, Kanta-tjänsterna

Närmare uppgifter:
tekninentuki@kanta.fi