Innehållspresentatör

Ändringsarbeten i Kanta-tjänsterna

Servicemeddelande Skrivet 14.11.2018 Alla servicemeddelanden

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet 26.–27.11.2018:

Begynnelsetid: 26.11. kl. 23.00
Avslutningstid: 27.11. kl. 02.00

Påverkan: Ändringsarbeten strävar efter att utföras utan avbrott.
Vi beklagar de eventuella olägenheter som ändringsarbeten kan medföra.

 

FPA, Kanta-tjänsterna
Närmare uppgifter: tekninentuki@kanta.fi