Innehållspresentatör

Uppdateringsarbeten i Kanta-tjänsterna 06.–07.03.2019

Servicemeddelande Skrivet 28.02.2019 Alla servicemeddelanden

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras uppdateringsarbeten som förbättrar funktionalitet 06.–07.03.2019:

Begynnelsetid: 06.03. kl. 23.00
Avslutningstid: 07.03. kl. 03.00
Påverkan: Uppdateringsarbeten kan orsaka några kortvariga avbrott i tjänsterna.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som ändringsarbeten kan medföra.

Närmare uppgifter:
tekninentuki@kanta.fi
tel 020 634 7787