Innehållspresentatör

Ändringsarbeten i Kanta-tjänsterna 17.–18.01.2019

Servicemeddelande Skrivet 03.01.2019 Alla servicemeddelanden

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet 17.–18.01.2019:

Begynnelsetid: 17.01. kl. 23.00
Avslutningstid: 18.01. kl. 02.00

Påverkan: Ändringsarbeten strävar efter att utföras utan avbrott.
Vi beklagar de eventuella olägenheter som ändringsarbeten kan medföra.

FPA, Kanta-tjänsterna
Närmare uppgifter: tekninentuki@kanta.fi