Innehållspresentatör

Ändringsarbeten i Kanta-tjänsterna 23.–24.01.2019

Servicemeddelande - Medborgare Skrivet 23.01.2019 Alla servicemeddelanden

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras ändringsarbeten som förbättrar funktionalitet 23.–24.01.2019:

Begynnelsetid: 23.01. kl. 23.00

Avslutningstid: 24.01. kl. 04.00

 

Påverkan: Ändringsarbeten kan orsaka två 30 sekunders avbrott i internetuppkopplingen.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som ändringsarbeten kan medföra.

 

FPA, Kanta-tjänsterna