Innehållspresentatör

Uppdateringsarbeten i Kanta-tjänsterna 23.5.2019 kl. 18.00–24.00

Servicemeddelande - Medborgare Skrivet 21.05.2019 Alla servicemeddelanden

I Kanta-tjänsterna kommer att utföras uppdateringsarbeten som förbättrar funktionalitet

Begynnelsetid: 23.05. kl. 18.00
Avslutningstid: 23.05. kl. 24.00

Påverkan: Uppdateringsarbeten kan orsaka några kortvariga avbrott på Mina Kanta-sidor.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som ändringsarbeten kan medföra.

FPA:s Kanta-tjänster

Närmare uppgifter:
tekninentuki@kanta.fi