Innehållspresentatör

Serviceavbrott i Klientdataarkivet för socialvården 30.3.2020

Servicemeddelande Skrivet 27.03.2020 Alla servicemeddelanden

Vi utför serviceåtgärder i Klientdataarkivet för socialvården måndag 30.3.2020.

Serviceåtgärderna ger upphov till ett cirka 15–20 minuter långt avbrott i tjänsten kl. 21.00–22.00.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som servicearbetet kan medföra.