Innehållspresentatör

Vi förbättrar Kanta-tjänsterna: Vid sökning av hälsouppgifter på Mina Kanta-sidor kan avbrott i tjänsten förekomma 19.4. kl. 7.00–19.00

Servicemeddelande - Medborgare Skrivet 05.04.2019 Alla servicemeddelanden

Patientdataarkivets operativsystem uppdateras på Långfredagen den 19 april.

Vi har valt den här dagen, eftersom tidigare erfarenheter visat att Kanta-tjänsterna då används allra minst. På så sätt vill vi minimera eventuella olägenheter för kunderna.

Starttidpunkt: 19.04. kl. 07.00
Sluttidpunkt: 19.04. kl. 19.00
Inverkan: Uppdateringen kan orsaka flera cirka 25 minuter långa partiella avbrott i tjänsten under dagen. Under ett eventuellt avbrott går det inte att söka hälsouppgifter på Mina Kanta-sidor.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som ändringsarbetet medför.

FPA:s Kanta-tjänster

Mer information:
tekninentuki@kanta.fi