Innehållspresentatör

Vi förbättrar Kanta-tjänsterna: Patientdataarkivets operativsystem uppdateras 19.4 kl. 7.00–19.00

Servicemeddelande Skrivet 05.04.2019 Alla servicemeddelanden

Patientdataarkivets operativsystem uppdateras på Långfredagen den 19 april.

Vi har valt den här dagen, eftersom tidigare erfarenheter visat att Kanta-tjänsterna då används allra minst. På så sätt vill vi minimera eventuella olägenheter för kunderna.

Starttidpunkt: 19.04. kl. 07.00
Sluttidpunkt: 19.04. kl. 19.00
Inverkan: Uppdateringen orsakar flera cirka 25 minuter långa partiella avbrott i tjänsten under dagen. Under de eventuella avbrotten kan Patientdataarkivet inte användas. Då kan medborgarna inte heller se sina hälsouppgifter på Mina Kanta-sidor.

Anvisningar för hälso- och sjukvården:
- Avbrottet i tjänsten påverkar inte användningen av elektroniska recept. 
- Under avbrotten kan handlingar som lagrats i Patientdataarkivet inte sökas via Kanta-tjänsterna.
- Patientuppgifter dokumenteras normalt i de egna patientdatasystemen under avbrottet.
- Under avbrottet går det att påbörja lagring av patientuppgifter i Patientdataarkivet, men det bör observeras att lagringen sker med fördröjning på grund av avbrottet.
- Hälso- och sjukvården ska informera kunden om att det kan förekomma fördröjningar i visningen på Mina Kanta-sidor av vårduppgifter som lagrats i Kanta 19.4.2019.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som ändringsarbetet medför.

FPA:s Kanta-tjänster

Mer information:
tekninentuki@kanta.fi
telefon: 020 634 7787