Innehållspublicerare

null Vi förbättrar Kanta-tjänsterna: Uppdateringsarbeten i Recepttjänsten 4.–5.10.2019 kl. 23.00–07.00

Vi förbättrar Kanta-tjänsterna: Uppdateringsarbeten i Recepttjänsten 4.–5.10.2019 kl. 23.00–07.00

Servicemeddelande Skrivet 20.09.2019 Alla servicemeddelanden

Arbetet utförs under natten. På så sätt vill vi minimera eventuella olägenheter för våra kunder.

Starttidpunkt: fredag 4.10 kl. 23.00
Sluttidpunkt: lördag 5.10 kl. 07.00


Inverkan: Uppdateringen kan orsaka flera avbrott i tjänsten under natten. Under det eventuella avbrottet kan Recepttjänsten och Kelain inte användas. Då kan medborgarna inte heller se sina receptuppgifter på Mina Kanta-sidor.

 

Anvisningar till hälso- och sjukvården och apoteken

  • Under avbrotten kan uppgifter om elektroniska recept inte sökas i Receptcentret och nya elektroniska recept kan inte heller göras upp eller sparas i Receptcentret
  • Under avbrottet görs recept upp på traditionellt sätt antingen på en pappersreceptblankett eller genom att göra upp receptet i patientdatasystemet och skriva ut receptet till patienten. Ett annat alternativ är telefonrecept. Orsaken till uppgörande av ett traditionellt recept är ”Teknisk orsak”.
  • Under avbrottet expedierar apoteken läkemedel som förskrivits med ett traditionellt recept på samma sätt som man gjorde före de elektroniska receptens tid, och sparar uppgifterna om expedierade recept i Receptcentret när avbrottet är över.
  • Inom hälso- och sjukvården ska man informera kunden om att recept kan expedieras på apoteket 4.–5.10.2019 kl. 23.00–07.00, men att det kan förekomma fördröjningar i lagringen av receptet på apoteket och i visningen av receptet på Mina Kanta-sidor.
  • Anvisningar vid störningar
  • Anvisning för tillhandahållare av social och hälsovårdstjänster
  • Anvisning för apoteken

 

Vi beklagar de eventuella olägenheter som ändringsarbetena medför.

FPA:s Kanta-tjänster

Mer information:

tekninentuki@kanta.fi