Specifikationer för intyg och blanketter inom hälso- och sjukvården

Specifikationer för intyg och blanketter inom hälso- och sjukvården

På den här sidan publiceras specifikationer som gäller intyg och blanketter inom hälso- och sjukvården. Sidan finns endast på finska.

Tidsplanen för införandet av blanketter i Patientdataarkivets kundtest- och produktionsmiljö beskrivs i publiceringstidtabellen.

Förutom arkivering kan intyg inom hälso- och sjukvården också förmedlas elektroniskt till FPA:s förmånshandläggning. Användningen av Informationsförmedlings- och förfrågningsservicen inleds med funktionen Förfrågningsservice. Uppgifterna om organisationer som använder sig av Informationsförmedlings- och förfrågningsservicen samt vilka innehåll de tar emot och från och med vilken tidpunkt uppdateras i kodverket Viestinvälitys - Sanoman vastaanottaja i den Nationella kodtjänsten.

Den här sidan är finskspråkig, eftersom specifikationerna för Patientdataarkivet endast finns på finska.

Mer information

Sidan har uppdaterats 17.4.2024