Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

28.5.2024, Meddelande - Utvecklare

THL och FPA: Kunduppgifter inom social- och hälsovården överförs redan via Kanta-tjänsterna – datamodellerna bör anpassas till fungerande lösningar

Sitra föreslår i sin utredning att behandlingen av uppgifter inom social- och hälsovården ska förnyas och anser att datamodellerna medför miljardbesparingar. En del av förslagen i utredningen verkar vara baserade på bristfällig information om de befintliga digitala lösningarna. Gemensamma datamodeller och standarder har utnyttjats redan länge.

23.5.2024, Meddelande - Vårdpersonal

Chattbotten ger socialvårdspersonalen råd i Kanta-frågor

Chattbotten för professionella svarar på socialvårdens frågor om Kanta-tjänsterna i webbtjänsten kanta.fi. Vi utvecklar chattbotten utifrån erfarenheterna från pilotförsöket och responsen från användarna.

26.4.2024, Meddelande - Vårdpersonal

Kanta-tjänsterna stöder överföringen av information inom socialvården

I fortsättningen kan man i Kanta-tjänsterna söka klientuppgifter som registrerats av en annan tjänstetillhandahållare. Kanta-tjänsterna underlättar också tillgodoseendet av rätten för tjänstetillhandahållare och socialvårdsmyndigheter att få information.

26.3.2024, Meddelande - Utvecklare

Nytt bildmaterial kan sparas i Kanta-tjänsterna

I Kanta-tjänsterna kan nu sparas också intraorala bilder, bilder från optiksektorn och EKG-undersökningar som gjorts med laboratoriesystem. Hälso- och sjukvården kan höra sig för hos systemleverantören om tidsplanen för införandet.

25.3.2024, Meddelande - Utvecklare

Patientuppgifter överförs till välbefinnandeapplikationer med hjälp av FHIR-sökgränssnittet

En ny funktion införs i Kanta-tjänsterna. Den gör det möjligt att överföra patientuppgifter från Kanta-tjänsterna till välbefinnandeapplikationer. Vi söker en partner för pilotprojektet för att införa gränssnittet. I följande skede kan applikations- och systemutvecklare påverka de funktionella specifikationerna för överföring av uppgifter.