Innehållspresentatör

Meddelanden

24/03/2020, Coronavirus - Medborgare

Hur ska jag sköta mina apoteksärenden under coronaviruspandemin?

Om du har förkylningssymtom ska du inte besöka apoteket så att du inte smittar andra kunder och personalen. Dessutom borde personer över 70 år tills vidare stanna hemma. Apoteksärenden kan skötas på nätet eller med en närståendes hjälp.

13/03/2020, Meddelande - Utvecklare

Coronavirusinfektion ska kodas i patienthandlingar engligt THL:s anvisningar

THL har gett en instruktion till hälso- och sjukvården om vilka koder de ska använda i patientjournaler för att ange en misstänkt eller bekräftad coronavirusinfektion. Det finns även anvisningar om vilka diagnoskoder som gäller när en person exponerats för viruset.

21/02/2020, Meddelande - Utvecklare

Ändrad nationell ansvarsfördelning för Kanta-tjänsterna – så här syns förändringen för social- och hälsovårdsorganisationerna

Fördelningen av det nationella ansvaret för Kanta-tjänsterna uppdaterades i början av 2020. Den synligaste förändringen för kundorganisationerna är att FPA nu ansvarar för stödet vid införandet av Kanta-tjänsterna och under användningen av dem. Genom förändringarna vill man bättre svara på kundernas behov.

20/02/2020, Meddelande - Vårdpersonal

Snart kan ärenden skötas för barn över 10 år på Mina Kanta-sidor – förändringar också för apoteken

Vårdnadshavarnas möjlighet att sköta ärenden för sina minderåriga barn på Mina Kanta-sidor utvidgas snart också till barn över 10 år. Detta kräver förändringar i apoteks- och patientdatasystemen samt i den professionella hälso- och sjukvårdspersonalens dokumentationsrutiner. Det kommer också att göras ändringar i behandlingen av recept.

19/02/2020, Meddelande - Utvecklare

Överensstämmelseintyg som går ut och samtestning i samband med dem

Syftet med detta meddelande är att ge systemleverantörerna anvisningar om hur de ska förfara när giltighetstiden för deras överensstämmelseintyg håller på att gå ut. Pressmeddelandet har utarbetats i samarbete mellan FPA, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Traficom och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

13/01/2020, Meddelande - Vårdpersonal

Begäran om utredning angående Recepttjänsten har publicerats

I samarbete med Dataombudsmannens byrå och Institutet för hälsa och välfärd utarbetar FPA en begäran om utredning angående Recepttjänsten. Den riktar sig till social- och hälsovårdsorganisationernas dataskyddsansvariga och till självständiga yrkesutövare.

30/12/2019, Meddelande - Vårdpersonal

Användningsavgifter för Kanta-tjänsterna år 2020

Användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster tas ut hos tjänstetillhandahållare samt apotek som anslutit sig till Kanta-tjänsterna. Avgifterna faktureras två gånger per år.