Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

21.3.2023, Meddelande - Utvecklare

Kundnöjdhetsenkät för social- och hälsovården 2022: nöjdheten med utvecklingen av Kanta-tjänsterna har ökat

I slutet av 2022 utredde vi hur nöjda social- och hälsovårdsorganisationerna är med Kanta-tjänsternas funktion, med utvecklingen av tjänsterna, serviceverksamheten och kommunikationen. Särskilt den offentliga sektorns nöjdhet med utvecklingen av Kanta-tjänsterna och med den nytta som tjänsterna för med sig ökade jämfört med året innan.

17.3.2023, Meddelande

Användarna av Kanta.fi ombeds i fortsättningen ge tillstånd till kakor

På webbplatsen Kanta.fi tas i bruk ett meddelande om kakor, med vilket man ber användaren om tillstånd att spara kakor för besökaruppföljning. Kakor för besökaruppföljningen används endast på webbplatsen kanta.fi, inte i webbtjänsten MittKanta, i vilken man måste logga in med till exempel nätbankskoder.

1.3.2023, Meddelande - Vårdpersonal

Nya forskningsresultat om MittKanta och Kanta-tjänsterna

I två färska doktorsavhandlingar har MittKanta och Kanta-tjänsterna undersökts. ML, HvM Vesa Jormanainens resultat tyder på att ett framgångsrikt införande av Kanta-tjänsterna har medfört fördelar för användarna. Enligt provisor Maria Sääskilahtis undersökning är de flesta som använder MittKanta nöjda med tjänsten.

21.2.2023, Meddelande - Utvecklare

Bluffmeddelanden sprids i Kanta-tjänsternas och Mina Kanta-sidors namn

Just nu sprids ett flertal bluffmeddelanden i Kanta-tjänsternas och Mina Kanta-sidors namn. Via dessa meddelanden försöker brottslingar komma åt finländarnas personuppgifter. Kanta-tjänsterna vill påminna om att tjänsten aldrig ber om personuppgifter per e-post eller sms. Det är bara på adressen www.kanta.fi som det är tryggt att logga in på Mina Kanta-sidor.

9.2.2023, Meddelande - Vårdpersonal

Kanta-tjänsterna ger information för utveckling av socialvården

Den sekundära användningen av klientuppgifter inom socialvården framskrider nu med stora steg. Under de kommande åren får välfärdsområdena tillgång till nationellt heltäckande och aktuell uppföljningsinformation om socialvården. Uppgifterna om klientrelationsperioder och om tjänster som klienterna inom socialvården fått samlas in i THL:s uppföljningsregister för socialvården under 2023.

2.2.2023, Meddelande - Vårdpersonal

Verksamhetsmodellen Minderåriga och Kanta-tjänsterna har uppdaterats

Institutet för hälsa och välfärd har preciserat anvisningarna som gäller situationer, där en minderårig person eller en vårdnadshavare som uträttar ärenden för en minderårig är klient inom hälso- och sjukvården eller apotekskund. Även innehållet i Kanta-webbskolan har uppdaterats för att motsvara de nya verksamhetsmodellerna.