Innehållspublicerare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i januari 2022

Servicemeddelande - Systemutvecklare Skrivet 3.1.2022 Alla servicemeddelanden

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

4.1: Avbrott i förmedlingen av intyg och utlåtanden från hälso- och sjukvården till FPA

Tidpunkt: 4.1.2022 kl. 6.00–8.00

Tisdag 4.1 kl. 6–8 förekommer det avbrott i förmedlingen av elektroniska intyg och utlåtanden från hälso- och sjukvården till FPA på grund av ibruktagning av datasystem hos FPA.

Under avbrottet kan intyg och utlåtanden inte förmedlas från hälso- och sjukvården till FPA. Enligt anvisningarna ska läkare då i stället skriva ut ett intyg/utlåtande på papper, underteckna det för hand och ge det till patienten.

Vi beklagar eventuella störningar som avbrottet orsakar.

11.1: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 11.1.2022 kl. 23.00–04.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott. Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

25.1: I Kanta-tjänsterna kan korta avbrott förekomma

Tid: 25.1.2022 kl. 23.00–04.00

I Kanta-tjänsterna utförs tekniska serviceåtgärder, och då kan det förekomma korta avbrott. Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

Mer information:

tekninentuki@kanta.fi