Innehållspresentatör

Uppdateringen av Recepttjänstens operativsystem 24.5–25.5 kl. 23.00–07.00 har inställts

Servicemeddelande - Systemutvecklare Skrivet 23.05.2019 Alla servicemeddelanden

Den nya tidpunkten för uppdateringen meddelas senare.

tekninentuki@kanta.fi