Innehållspresentatör

Vi förbättrar Kanta-tjänsterna: Recepttjänstens operativsystem uppdateras natten 24.5–25.5.2019 kl. 23.00-07.00

Servicemeddelande - Systemutvecklare Skrivet 10.05.2019 Alla servicemeddelanden

Arbetet utförs under natten. På så sätt vill vi minimera eventuella olägenheter för kunderna.

Starttidpunkt: 24.05 kl. 23.00
Sluttidpunkt: 25.05 kl. 07.00
Inverkan: Uppdateringen kan orsaka flera cirka 25 minuter långa avbrott i tjänsten under natten. Under det eventuella avbrottet kan Recepttjänsten inte användas. Då kan medborgarna inte heller se sina receptuppgifter på Mina Kanta-sidor.
 
Anvisningar till hälso- och sjukvården och apoteken:
-    Under avbrotten kan uppgifter om elektroniska recept inte sökas i Receptcentret och nya elektroniska recept kan inte heller göras upp eller sparas i Receptcentret
-    Under avbrottet görs recept upp på traditionellt sätt antingen på en pappersreceptblankett eller genom att göra upp receptet i patientdatasystemet och skriva ut receptet till patienten. Ett annat alternativ är telefonrecept. Orsaken till uppgörande av ett traditionellt recept är ”Teknisk orsak”.
-    Under avbrottet expedierar apoteken läkemedel som förskrivits med ett traditionellt recept på samma sätt som man gjorde före de elektroniska receptens tid, och sparar uppgifterna om expedierade recept i Receptcentret när avbrottet är över.
-    Inom hälso- och sjukvården ska man informera kunden om att recept kan expedieras på apoteket 24.5–25.5.2019 kl. 23.00–07.00, men att det kan förekomma fördröjningar i lagringen av receptet på apoteket och i visningen av receptet på Mina Kanta-sidor.

Vi beklagar de eventuella olägenheter som ändringsarbetena medför.
 
FPA:s Kanta-tjänster
 
Mer information:
tekninentuki@kanta.fi
telefon: 020 634 7787