Innehållspresentatör

En störning har upptäckts i Valviras roll- och   attributtjänst

Störningsmeddelande - Systemutvecklare Skrivet 04.06.2019 Alla störningsmeddelanden

En störning har upptäckts i Valviras roll- och   attributtjänst. Störningen började 04.06.2019 klockan 08.39.

 

 

Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakar.

 

FPA:s Kanta-tjänster 

Tekninentuki@kela.fi