Innehållspresentatör

En störning har upptäckts i Mina Kanta-sidors "Sköta ärenden för minderåriga"-tjänsten

Störningsmeddelande Skrivet 21.09.2018 Alla störningsmeddelanden

En störning har upptäckts i Mina Kanta-sidors "Sköta ärenden för minderåriga"-tjänsten

Störningen började 21.9.2018 klockan 16.15.

Till följd av störningen är tjänsten långsam. Störningen beror på Suomi.fi-fullmakter-tjänsten.

Anvisningar om störningssituationer för apoteken så väl som social- och hälsovården: https://www.kanta.fi/sv/professionella/anvisningar-vid-storningar

Medborgarnas åtgärder i störningssituationer: https://www.kanta.fi/sv/storningar

Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakar.

FPA:s Kanta-tjänster

tekninentuki@kela.fi