Innehållspresentatör

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä: avbrott i datakommunikation stör verksamheten

Störningsmeddelande Skrivet 13.06.2019 Alla störningsmeddelanden

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä meddelar om problemet i deras dataförbindelser. Problemet stör verksamheten i en del av områdets hälsostationer och tandkliniker och i stadssjukhuset och i socialtjänsterna.
 

Närmare information finns i Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymäs meddelande: https://www.phhyky.fi/fi/tietoliikennekatkos-haittaa-yha-sosiaali-ja-terveyspalveluita-osassa-lahden-toimipisteita/

Anvisningar om störningssituationer för apoteken så väl som social- och hälsovården: https://www.kanta.fi/sv/professionella/anvisningar-vid-storningar 

Medborgarnas åtgärder i störningssituationer: https://www.kanta.fi/sv/storningar 

Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakar.

FPA:s Kanta-tjänster

tekninentuki@kela.fi