Arkivhandlingar

Arkivhandlingar

Exempel på arkivhandlingar är handlingar som gäller meddelande om utlämnande samt handlingar som gäller fullmakt för köpta tjänster. Sidan finns endast på finska.

På den här sidan finns funktionella specifikationer samt informationsinnehålls- och gränssnittsspecifikationer med vilka patientdatasystem och separata system arkiverar arkivhandlingar (alltså icke-vårdrelaterade handlingar) i Patientdataarkivet med CDA R2 handlingsstrukturer.

Den här sidan är finskspråkig, eftersom specifikationerna för Patientdataarkivet endast finns på finska.

Mer information

Sidan har uppdaterats 15.3.2022