Läkemedel och recept med på utlandsresan

Läkemedel och recept med på utlandsresan

Ta med utredningar om dina recept med på resan. Då kan du vid behov bevisa i tullen att du har rätt att föra med dig läkemedel för personligt bruk.

Ta med dig något av följande:

  • en patientanvisning som läkaren skrivit ut. I patientanvisningen uppräknas alla de läkemedel som du blivit ordinerad på samma gång.
  • en undertecknad sammanställning på engelska, det vill säga Kopia av recept, som fås på apoteket eller av läkemedelsförskrivaren. En kopia kan skrivas ut i fråga om sådana läkemedel som redan har köpts på apoteket.
  • en svenskspråkig sammanställning av recept. Du kan be att få sammanställningen på ett apotek eller hos hälso- och sjukvården. Du kan också själv skriva ut sammanställningen via Mina Kanta-sidor (välj ”Skriv ut en sammanställning”). Man loggar in på Mina Kanta-sidor med ett elektroniskt identitetskort, nätbankskoder eller mobilcertifikat. 

Du kan också be läkaren om en utredning om medicineringen och grunderna för den, diagnosuppgifter om din sjukdom eller dina patientjournaler. Ibland kan det vara klokt att låta översätta handlingarna till engelska eller destinationslandets språk.

Transportera läkemedlen i originalförpackningar och ha dem i handbagaget då du reser utomlands. Praxisen då det gäller att ta in personliga läkemedel i ett land och de läkemedel som du tillåts ha med dig är beroende av resmålet. Närmare information får du på tullens webbplats i destinationslandet eller hos destinationslandets ambassad.

Narkotiska läkemedel och på centrala nervsystemet inverkande läkemedel med på utlandsresan

Då du reser till Schengenländer* ska du ha ett Schengenintyg, om du har med dig vissa huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande (HCI) läkemedel eller läkemedel som innehåller psykotropiska ämnen eller narkotika. Diskutera på apoteket vilka läkemedel du ämnar ta med på resan, så kan personalen på apoteket berätta om du behöver ett Schengenintyg. Intyget gäller 30 dygn från det att resan inletts. Schengenintyget är ett officiellt dokument som används i Schengenländer, och med vilket en privatperson som rör sig i området kan påvisa för t.ex. myndigheter att han eller hon har rätt att ha med sig läkemedlet i fråga.

För att få ett intyg på apoteken behövs

  • ett recept på läkemedlet i fråga
  • ett resedokument (pass eller identitetskort). Passets nummer antecknas på intyget. För en person som reser i Norden utan pass antecknas personbeteckningen på intyget.

Intyg kan utfärdas

  • då läkemedlet expedieras på apoteket
  • efteråt av det apotek där läkemedlet har expedierats.

* Schengenländerna: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Sverige, Spanien, Slovakien, Slovenien, Tyskland, Tjeckien, Ungern, Österrike

Inköp av läkemedel utomlands

Om du har för avsikt att köpa läkemedel utomlands, kan den som ordinerat läkemedlet skriva ut ett recept åt dig, som heter Recept för inköp utomlands. I stället för patientanvisning skriver den som ordinerat läkemedlet ut ett recept på engelska som används på samma sätt som ett pappersrecept.  Det kan inte användas för att köpa läkemedel i Finland och man kan inte själv skriva ut det från Mina Kanta-sidor.

Recept för inköp utomlands kan inte göras upp över följande läkemedel

  • HCI-läkemedel som innehåller narkotika eller som kräver originalreceptet
  • läkemedel som framställs på apoteken.

EU-länderna ska erkänna recept som skrivits ut i andra medlemsstater. Ett apotek får vägra att expediera ett recept som skrivits ut i en annan medlemsstat om man misstänker att receptet inte är äkta eller korrekt. Apoteken expedierar läkemedel i enlighet med det egna landets lagstiftning.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 18.01.2019