Läkemedelsdatabas

Läkemedelsdatabas

Läkemedelsdatabasen är en tjänst som är avsedd för yrkesutbildade personer och innehåller enhetliga och uppdaterade uppgifter om läkemedel och läkemedelssubstanser med tanke på förskrivning och expediering av läkemedel.

Databasen innehåller förutom basuppgifter om läkemedlen också uppgifter om bl.a. läkemedlens pris och ersättningsbarhet samt om sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat (Läkemedelsdatabasens informationsinnehåll, endast på finska).

Förutom uppgifter om receptbelagda läkemedel och egenvårdsläkemedel innehåller Läkemedelsdatabasen också uppgifter om preparat med specialtillstånd för viss tid samt om ersättningsgilla salvbaser och kliniska näringspreparat. Läkemedelssökningen (kela.fi) baserar sig på uppgifterna i Läkemedelsdatabasen och där kan man kontrollera uppgifterna om enskilda preparat. Läkemedelsdatabasen innehåller inte bl.a. specialtillståndspreparat, allmänna handelsvaror (så som förbandsmaterial) och inte heller läkemedel som tillverkas på apoteket.

Uppgifterna i Läkemedelsdatabasen ska uppdateras till apoteks- och patientdatasystemen den 1 och 15 dagen i månaden.

Uppgifterna i Läkemedelsdatabasen sammanställs från olika källor. Uppgifterna om läkemedel baserar sig på uppgifterna i basregistret hos Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (fimea.fi). Läkemedelsprisnämnden (hila.fi) och FPA producerar information om bl.a. läkemedels ersättningsbarhet. Läkemedelsföretagen meddelar prisuppgifter för läkemedlen.

Uppgifterna antingen från FPA eller från en förmedlare

Organisationer som använder Recepttjänsten kan skaffa uppgifterna i Läkemedelsdatabasen samt uppdateringarna av dem antingen via en valfri förmedlare av Läkemedelsdatabasen eller direkt från FPA. Organisationen eller förmedlaren av Läkemedelsdatabasen ingår ett avtal med FPA om att skaffa Läkemedelsdatabasen. Förmedlaren får inte ta ut avgift eller något annat vederlag av sina egna kunder för uppgifter i Läkemedelsdatabasen.

Uppgifter som överensstämmer med uppgifterna i Läkemedelsdatabasen kan distribueras också av andra aktörer som producerar sin läkemedelsfil utifrån läkemedelsuppgifter som de sammanställer själva eller skaffar på annat sätt. 

Användningsändamål

Läkemedelsdatabasen kan användas för förskrivning, expediering och ersättning av läkemedel samt för andra ändamål i anslutning till detta i enlighet med lagen om elektroniska recept. Läkemedelsdatabasen kan också användas för tjänster som nämns i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården och för ändamål i anslutning till hälso- och sjukvårdsorganisationernas läkemedelsförsörjning.

Ytterligare information: kanta@kanta.fi

Läs mer

Sidan har uppdaterats 15.2.2023