Specifikationer för Läkemedelsdatabasen

Specifikationer för Läkemedelsdatabasen

De gällande specifikationerna av informationsinnehållet samt schemana för Läkemedelsdatabasen.

Version 2022 av Läkemedelsdatabasen togs i användning för produktion 1.5.2022. Version 2016 och version 2022 av Läkemedelsdatabasen levereras parallellt fram till 30.9.2023. Materialen finns endast på finska.

Sidan har uppdaterats 4.11.2022