Chatbot-upotus

Läkemedel och recept med på utlandsresan

Läkemedel och recept med på utlandsresan

Ta med utredningar om dina recept med på resan. Då kan du vid behov bevisa i tullen att du har rätt att föra med dig läkemedel för personligt bruk.

Ta med dig något av följande:

  • en patientanvisning som läkaren skrivit ut. I patientanvisningen uppräknas alla de läkemedel som du blivit ordinerad på samma gång.
  • en undertecknad sammanställning på engelska, det vill säga Kopia av recept, som fås på apoteket eller av läkemedelsförskrivaren. En kopia kan skrivas ut i fråga om sådana läkemedel som redan har köpts på apoteket.
  • en svenskspråkig sammanställning av recept. Du kan be att få sammanställningen på ett apotek eller hos hälso- och sjukvården. Du kan också själv skriva ut sammanställningen via MittKanta (välj ”Skriv ut en sammanställning”). Man loggar in i MittKanta med ett elektroniskt identitetskort, nätbankskoder eller mobilcertifikat. 

Du kan också be läkaren om en utredning om medicineringen och grunderna för den, diagnosuppgifter om din sjukdom eller dina patientjournaler. Ibland kan det vara klokt att låta översätta handlingarna till engelska eller destinationslandets språk.

Transportera läkemedlen i originalförpackningar och ha dem i handbagaget då du reser utomlands. Praxisen då det gäller att ta in personliga läkemedel i ett land och de läkemedel som du tillåts ha med dig är beroende av resmålet. Närmare information får du på tullens webbplats i destinationslandet eller hos destinationslandets ambassad.

Narkotiska läkemedel och på centrala nervsystemet inverkande läkemedel med på utlandsresan

Då du reser till Schengenländer (visaguide.world, på engelska) ska du ha ett Schengenintyg från apoteket, om du har med dig vissa huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande (HCI) läkemedel eller läkemedel som innehåller psykotropiska ämnen eller narkotika. Diskutera på apoteket vilka läkemedel du ämnar ta med på resan, så kan personalen på apoteket berätta om du behöver ett Schengenintyg. Intyget gäller 30 dygn från det att resan inletts. Schengenintyget är ett officiellt dokument som används i Schengenländer, och med vilket en privatperson som rör sig i området kan påvisa för t.ex. myndigheter att han eller hon har rätt att ha med sig läkemedlet i fråga.

För att få ett intyg på apoteken behövs

  • en läkemedelsförpackning
  • ett recept på läkemedlet i fråga
  • ett resedokument (pass eller identitetskort). Passets nummer antecknas på intyget. För en person som reser i Norden utan pass antecknas personbeteckningen på intyget.

Intyg kan utfärdas

  • då läkemedlet expedieras på apoteket
  • efteråt av det apotek där läkemedlet har expedierats.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 24.11.2023