Optometrian tietorakenteen toiminnallinen määrittely

Optometrian tietorakenteen toiminnallinen määrittely

Optometrian tietorakenteiden toiminnallisessa määrittelyssä määritellään optisen alan tietosisältöä ja siihen liittyviä luokituksia sekä toiminnalliset vaatimukset.

Tässä julkaisussa kuvataan optometrian rakenteiseen kirjaamiseen liittyvät toiminnalliset määrittelyt. Määrittely toimii pohjana kansallisen Potilastietovarannon toteutukselle optometrian tietojen osalta. Toiminnallinen määrittely ohjeistaa optometrian tietosisältöjen määrittelyä sekä kansallisia Potilastietovarannon yleisiä toiminnallisia määrittelyjä ja teknisiä ohjeita. 

Määrittelyjen voimassaolo

  • ”Voimassa sertifioinnissa” kertoo, millä aikavälillä järjestelmän yhteistestaus tai tietoturvallisuuden arviointi tehdään kyseisen version mukaisesti. 
  • ”Voimassa tuotantokäytössä” kertoo, millä aikavälillä tuotannossa olevat järjestelmät saavat toimia kyseisen version mukaisesti.
Taulukko: Optometrian tietorakenteiden toiminnallinen määrittely. Päivitetty 9.4.2024.
Dokumentti Muutokset edelliseen versioon Voimassa sertifioinnissa Voimassa tuotantokäytössä

Optometrian tietorakenteet toiminnallinen määrittely versio 2.1 (pdf)

Versio 2.1, 1.11.2021

Versiossa on huomioitu 1.11.2021 voimaan tullut asiakastietolaki Toistaiseksi 1.6.2021 alkaen Toistaiseksi 1.11.2021 alkaen

Optometrian tietorakenteet toiminnallinen määrittely (pdf) (julkari.fi)

Versio 2.0, 2018

  1.1.2018 - 31.5.2021

Toistaiseksi v. 2018 alkaen

Last updated 10.6.2024