Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille dokumentin eri versiot löytyvät tältä sivulta.

Potilastiedon arkisto on yksi Kanta-palveluiden valtakunnallinen tietojärjestelmäpalvelu. Dokumentissa kuvataan toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille.

Potilastiedon arkisto mahdollistaa keskitetyn sähköisten potilastietojen arkistoinnin ja tietojen pitkäaikaisen säilyttämisen. Arkistolla on keskeinen rooli tietojen välittämisessä terveydenhuollon palvelunantajien kesken. Kansalainen näkee terveydenhuollossa kirjattuja tietoja OmaKanta-palvelun kautta. Potilastiedot arkistoidaan teknisesti yhtenevässä muodossa, mikä mahdollistaa tietojen siirtämisen järjestelmästä toiseen ja parantaa tietojen saatavuutta potilaan hoitoon osallistuvissa toimintayksiköissä.

Alla olevasta taulukosta löytyy dokumentin eri versiot.

Taulukko: Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille -dokumentin eri versiot
Versio ja julkaisupäivä Status Dokumentti Vastuutahot

2.0

8.12.2023

Voimassa

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille ja liite 1 Merkintöjen rakenne ja kuvailutiedot v 2.0 (pdf)

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille ja liite 1 Merkintöjen rakenne ja kuvailutiedot v 2.0, track_changes -versio (pdf)

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille ja liite 1 Merkintöjen rakenne ja kuvailutiedot (Yhteistyötilat) Versio 2.0

Kela ja THL

1.41

3.1.2023

Ei voimassa

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille ja liite 1 Merkintöjen rakenne ja kuvailutiedot v1.41 (pdf)

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille ja liite 1 Merkintöjen rakenne ja kuvailutiedot v1.41, track_changes -versio (pdf)

Kela ja THL

1.4

26.9.2022

Ei voimassa

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille ja liite 1 Merkintöjen rakenne ja kuvailutiedot v1.4 (pdf)

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille ja liite 1 Merkintöjen rakenne ja kuvailutiedot v1.4, track_changes -versio (pdf)

Kela ja THL

1.3.1

20.12.2021

Ei voimassa

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille-v1.3.1-errata.pdf

Väliversiossa 1.3.1 (version 1.3 errata) on julkaistu asiakastietolain luovutustenhallinnan muutokset Potilastiedon arkiston toiminnallisiin määrittelyihin.

Kela ja THL

1.3

05/2020

Ei voimassa

Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille versio 1.3 (pdf)

Liite 1: Merkintöjen rakenne ja kuvailutiedot

THL

1.2

03/2018

Ei voimassa Potilastiedon arkiston toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmille versio 1.2 (pdf), (julkari.fi) THL

Liitteet

Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä

Liite 3 Lähetteen ja hoitopalautteen arkistointipisteet

Liite 5 Vaatimukset potilastietojärjestelmien käyttölokeille

 

Last updated 8.12.2023