Navigation Menu

Testing

Testauksen tarkoituksena on varmistaa järjestelmien välinen yhteentoimivuus. Yhteistestauksessa tietojärjestelmät testataan suunnitelmallisesti toistensa kanssa Kanta-asiakastestipalvelussa.

Kanta client test service

The Kanta client test service is meant for the suppliers of information systems to be connected to Kanta and for the organisations and pharmacies acting as their client testers. The Kanta client test service is not meant for training purposes for system suppliers.

Validation service

Kanta-palvelut tarjoaa omatoimitestaamiseen selainkäyttöisen HL7 CDA R2 -asiakirjojen validointipalvelun. Validointipalvelun käyttötarkoitus on toimia työkaluna asiakirjojen tietorakenteiden tarkistuksessa.